Top

Brig

Noson Wobrwyo Ysgol Bryn Hafren  

 

Dydd Llun 10 Gorffennaf 2017  

 

Roedd Maer Bro MoMayor and Pupilrgannwg, y Cynghorydd Janice Charles yn falch iawn o gael ei gwahodd i gyflwyno tystysgrifau a gwobrau blynyddol i ddisgyblion Bryn Hafren Ysgol Bryn Hafren yn eu noson wobrwyo diweddar.  

 

 

Dywedodd yr Arglwydd Faer: 

 

“Ddisgyblion, dyma achlysur hapus iawn – ac yn gyfle nid yn unig i chi ddathlu eich gwaith caled a'ch cyflawniadau, ond hefyd eich agwedd gadarnhaol - dylech fod yn falch dros ben.  

 

Hoffwn ddiolch i athrawon a staff hefyd am eu gwaith caled a’u hymroddiad, a hefyd y cyfraniad y mae rhieni a’u teuluoedd wedi'i wneud.

 

Dymunaf bob lwc i’r disgyblion yn y dyfodol a hoffwn ddweud y dylech wastad fod yn barod i gael  eich herio, eich cyffroi a'ch ysgogi!"