Top

Brig

Dechrau’n deg i ddathlu 10 mlynedd o waith cymunedol gyda diwrnod o hwyl i'r teulu 

 

24 Gorffennaf 2017

 

Gwahoddir pobl i fwynhau diwrnod o hwyl a drefnir gan Dechrau’n Deg Cymru wrth iddynt ddathlu 10 mlynedd o waith yn cefnogi teuluoedd yn y gymuned.

 

Flying-Start - Logo - 1Mae Dechrau’n Deg Cymru yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n canolbwyntio ar weithio â theuluoedd â phlant dan 4 oed yn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 

 

 

Cynhelir y diwrnod o hwyl yn Canolfan Hamdden Holm View ar Heol Skomer, ar ddydd Mercher 26 Gorffennaf.  

 

 

Bydd y digwyddiad yn cynnwys paentio wynebau a chastell neidio i blant, yn ogystal â chyfle i gwrdd ag anifeiliaid gyda The Nearly Wild Show. 

 

 

Bydd set DJ yn dechrau yn y prynhawn a gallwch hyd yn oed wneud eich diod ffrwythau pŵer pedal eich hun. 

 

 

Mae gwobrau raffl a roddwyd gan fusnesau lleol ar gael i’w hennill ar y diwrnod. 

 

 

Anogir teuluoedd i ddod â phicnic gyda nhw ar y diwrnod. 

 

Disgwylir i’r digwyddiad gael ei gynnal rhwng 10 a 2pm.

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu â Dechrau’n Deg Cymru, anfonwch e-bost i flying.start@wales.gsi.gov.uk flying.start@Cymru.gsi.gov.uk flying.start@Cymru.gsi.gov.uk