Top

Brig

Ynys tân yn cymryd drosodd Ynys Y Barri wrth i bobl alw'r digwyddiad eleni yn 'y flwyddyn orau hyd yn hyn'

 

25 Gorffennaf 2017

 

 

Bu i sioe ardderchog oleuo'r awyr yn Ynys y Barri wrth i'r Ynys Tân poblogaidd ddychwelyd am y bedwaredd flwyddyn!

 

Ddydd Sadwrn 22 Gorffennaf, daeth 5,000 o bobl i’r noson agored i baratoi at y digwyddiad dau ddiwrnod eleni.

 

 Big crowds on the Isle of FireA fire breathing dragon

 

Gyda strwythurau tân anferth, cimwch deg troedfedd o uchder, a pherfformiad tân gan Flame Oz, roedd yr ynys yn llawn o liwiau llachar a synau.  

 

Cafwyd penwythnos yn llawn jazz o New Orleans gan y cerddorion Wonderbrass, Mr Wilson's second liners, ac roedd ychydig o gantorion tân yn perfformio hefyd.

 

Gwnaeth disgyblion Ysgol Gynradd Ynys y Barri arwain parêd llusernau, gyda draig enwog yn anadlu tân ar long Lychlynnaidd gyda Llychlynwyr blin!    

 

 

Dywedodd y Cynghorydd Bob Penrose, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Ddysgu a Diwylliant:

 

“Mae’r Cyngor wedi goruchwylio'r gwaith helaeth o adfywio Promenâd Ynys y Barri dros y blynyddoedd diweddar ac mae digwyddiadau fel hyn yn helpu i arddangos cymaint o le da ydyw.

 

“Rwy’n falch iawn bod cymaint wedi troi fyny i weld yr Ynys Tân. Daeth pobl o bell i'r Fro i weld y sioe! Mae hwn yn un o gyfres o ddigwyddiadau fydd yn cael eu cynnal ar yr Ynys dros yr wythnosau nesaf ac rydym yn credu bod pob un yn rhaglen Penwythnosau Ynys y Barri'r un mor apelgar a llwyddiannus.”

 

 

 A fire breathing dragon boat on the promenadeMusicians lead a parade

 

 Yr Ynys Tân oedd y cyntaf o sawl o ddigwyddiadau penwythnos yn Ynys y Barri sydd wedi'u trefnu ar gyfer haf 2017.

 

Bydd bandiau byw a cherddorion yn cymryd drosodd promenâd yr ynys ym Mhenwythnos Cerddoriaeth Stryd eleni, rhwng 29-30 Gorffennaf.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau’r haf ledled Bro Morgannwg, ewch i http://www.visitthevale.com/en/Events/Events.aspx