Top

Brig

Ymgais i ladrata yn Llyfrgell y Sir ar Sgwâr y Brenin

 

24 Mawrth 2017

 

Mae heddlu De Cymru yn dymuno siarad a nifer o ddynion yn gysylltiedig â’r ymgais i ddwyn plwm oddi ar do Llyfrgell y Sir, Sgwâr y Brenin, Y Barri.

 

Image gallery unable to load.

 

Digwyddodd y drosedd dan sylw oddeutu 02.40 ar 24 Chwefror, ac fe gafodd ei dal ar deledu CC Cyngor Bro Morgannwg. 

 

Llwyddodd y gweithredwyr oedd yn monitro’r delweddau i roi gwybod i’r heddlu, sydd nawr yn dymuno siarad â’r rhai ddaliwyd yn y lluniau.

 

Os ydych chi’n adnabod y dynion yn y lluniau, neu os oes unrhyw wybodaeth gennych ynghylch y digwyddiad, cysylltwch â’r heddlu ar 101, neu cysylltwch â Taclo’r Tacle, yn ddienw, ar 0800 555 111, gan ddyfynnu digwyddiad rhif: 1700074948.