Top

Brig

Nifer gyfyngedig o gytiau traeth Ynys y Barri ar gael


31 Mawrth 2017

 

Beach Huts

 

 

Mae nifer GYFYNGEDIG o gytiau traeth mawr a bach ar Ynys y Barri ar gael i'w rhentu am flwyddyn o 10 Ebrill tan ddiwedd Mawrth 2018.  


Oherwydd y disgwylir galw uchel am y cytiau, gofynnir i bartïon â diddordeb gofrestru eu manylion ar wefan y Cyngor (gweler y ddolen isod) neu drwy ffonio 01446 700111.  Mae ganddynt o ddydd Gwener 31 Mawrth tan 10am 10 Ebrill i wneud hynny. 


Yna caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus eu dewis ar hap a’u hysbysu cyn gynted â phosibl. 


Mae cwt bach yn costio £450 i'w rentu am y flwyddyn a chwt mawr yn costio £600.   


Mae dal nifer o gytiau traeth bach a mawr ar gael i'w rhentu'n ddyddiol gydol y flwyddyn.   Ceir rhagor o wybodaeth ar sut i rentu cwt ar wefan y Cyngor neu drwy ffonio 01446 700111. 


https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=149089456933&ID.language=2

Rhannu Hoffi