Top

Brig

Llwybr Arfordir Cymru ger Y Rhws wedi ei wyro yn dilyn cwymp clogwyn

 

24 Mawrth 2017

 

Mae rhan o Lwybr Arfordir Cymru i’r dwyrain o Barc Carafanau Ffontygari wedi ei chau i’r cyhoedd yn dilyn cwymp clogwyn.

 

Image gallery unable to load.

 

Aeth swyddogion o Gyngor Bro Morgannwg draw i'r safle fore Mercher wedi iddynt gael eu hysbysu am y cwymp ddigwyddodd dros nos. 

 

Wedi pennu wrth ei archwilio ei fod yn beryglus, caewyd y llwybr, gyda dargyfeiriad dros dro drwy’r Rhws yn cael ei greu yn fuan wedi hynny. 

 

O’r traeth gwelwyd bod tandorri yno a deunydd rhydd ar hyd ymyl y clogwyn ynghyd â chraciau ar wyneb y llwybr, sy’n awgrymu bod y llwybr arfordirol yn ansad yn dilyn y cwymp.

 

Mae ffens wedi ei chodi bob pen i’r llwybr sydd ar gau, gydag ymwelwyr â’r ardal yn cael eu dargyfeirio trwy bentref y Rhws sydd gerllaw.

 

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Bro Morgannwg: “Diolch i gamau gweithredu ein swyddogion fe lwyddon ni i gau’r llwybr peryglus hwn yn gyflym.

 

“Rydym yn cynghori pob ymwelydd â Llwybr Arfordir Cymru, ac i’r ardal yma’n enwedig, i gymryd gofal tra’n cerdded ar hyd y llwybr, ac i gadw at wyriadau sydd wedi eu harwyddo bob amser.”