Top

Brig

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir ar gyfleusterau hamdden newydd ar gyfer Penarth a'r Barri 

15 Mawrth 2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dewis contractwr i wneud gwaith adnewyddu sylweddol ar y cyfleusterau yng nghanolfannau hamdden Penarth a’r Barri. 

 Reviewing plans at leisure centre

Mae £1.9m wedi’i neilltuo gan y Cyngor i adnewyddu'r ystafelloedd newid gwlyb a sych yn y ddau adeilad.  Nawr yn dilyn ymgynghoriad â chwsmeriaid, gweithredwr y ganolfan hamdden Legacy Leisure, a’r cyhoedd ehangach mae ymgynghorydd a ffefrir wedi’i ddewis i gwblhau’r dyluniadau a rheoli’r cynllun. 

 

Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Gwasanaethau Rheoliadol: “Bydd y gwaith yn cynnwys newid yr ystafelloedd newid cyfredol yn bentref newid modern, gyda chuddyglau unigol yn ogystal ag ystafelloedd newid i deuluoedd a grwpiau.  

 

"Cânt eu hadeiladu i safonau Chwaraeon Cymru a byddant yn llawer goleuach ac yn cynnwys systemau awyru gwell." 


Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau’r haf hwn a dylai gael ei gwblhau erbyn diwedd 2018.  Bydd y canolfannau hamdden yn parhau i fod ar agor drwy gydol y cyfnod hwn.