Top

Brig

Carers-Week-2017

Wythnos Gofalwyr

Dydd Llun 12 - Dydd Sul 18  Mehefin 2017

 

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch ymwybyddiaeth blynyddol sy’n dathlu a chydnabod y cyfraniad hanfodol y mae 6.5 miliwn o ofalwyr yn ei wneud yn y DU.

 

Rydym yn dal i ganolbwyntio ar adeiladu Cymunedau sy’n Addas i Ofalwyr, sy’n cefnogi gofalwyr i edrych ar ôl eu hanwyliaid yn dda, wrth gydnabod eu bod hwythau hefyd yn unigolion gydag anghenion eu hunain.

 

Ni fyddai’r ymgyrch yn bosibl heb yr unigolion a’r sefydliadau sy’n dod at ei gilydd i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau ledled y DU, gan dynnu sylw at bwysigrwydd gofalu.  

 

Wythnos Gofalwyr 2017

 

Rondel House logo

Tŷ Agored

Gwasanaeth Dydd Tŷ Rondel

Dydd Llun12 – Dydd Gwener 16 Mehefin, 10.30am – 11.45am and 1.30pm – 2.45pm 

Mae gwasanaeth dydd tŷ rondel yn gwadd y gymuned, gofalwyr a theuluoedd i ymuno â ni i godi ymwybyddiaeth o’r heriau y mae gofalwyr yn eu hwynebu.  Ymunwch â ni am luniaeth, gweithgareddau ac adloniant.     

Carers week poster welshDathlu Wythnos Gofalwyr 

Promenâd, Ynys y Barri 

Dydd Mercher 14 Mehefin, 10.00am - 2.00pm

 

Dewch i gael y wybodaeth a'r cymorth sydd eu hangen arnoch ym eich rôl ofalu a mwymhewch yr adloniant a'r gweithgareddau a fydd ar gynnig.

 

Gall gofalu am rywun fod yn foddhaus, ond gall effeithio ar eich bywyd gartref, eich bywyd gwaith, eich amser hamdden a’ch perthynas gyda phartner hefyd. 

 

Cynhelir cyrsiau hyfforddiant gydol y flwyddyn yn y pynciau hyn: Gofal Sylfaenol dros Feddyginiaethau, Cymorth Cyntaf, Rheoli Ymddygiad Heriol, Trin a Thrafod Corfforol, Ymwybyddiaeth o Glefyd Parkinson a Telecare.

 

Ceir mwy o wybodaeth am ein newyddion, digwyddiadau a hyfforddiant diweddar ar ein tudalennau gofalwyr.

 

Cynhalwyr