Top

Brig

Gweithwyr y Fro yn gwneud eu rhan ar ddiwrnod rhoi ac ennill

 

22 Mai 2017

 

Gwnaeth nifer o weithwyr Cyngor Bro Morgannwg 120 o oriau o waith gwirfoddol, wrth gyfrannu diwrnod o'u hamser i gefnogi projectau lleol.

 

Image gallery unable to load.

 

Ar ddydd Gwener, 12 Mai, ymunodd gwirfoddolwyr â thîm Cymdogaethau’r Cyngor i weithio ar dri chynllun. Cyfrannodd aelodau o’r Gwasanaethau Adeiladu ddeunyddiau a llafur gydol y diwrnod.


Gweithiwyd ar y tri chynllun yma:

 

  • Eglwys San Pedr yn Ninas Powys
  • Stratford Green, Y Barri
  • Canolfan Ddosbarthu Tenovus, Caerdydd

 

Yn Ninas Powys, cliriodd gwirfoddolwyr ddarn o dir, a chreu pwll tân i’w ddefnyddio gan yr eglwys a thywyswyr lleol wrth gynnal digwyddiadau a gweithgareddau codi arian. Codwyd sbwriel o Stratford Green yn y Barri.


Cafwyd hefyd amnesti sgipiau ac agorwyd siop dros dro i drigolion lleol gael cyfnewid nwyddau. Gosodwyd meinciau newydd wrth y lawnt, a thorrwyd y gwair.Rhoddwyd gwedd newydd i ddrysau garejys y stryd gyfan, a chot newydd o baent ar bob un.


Aeth gwirfoddolwyr hefyd i Tenovus, elusen sy’n darparu cefnogaeth emosiynol a chyngor ymarferol i bobl y mae cancr yn effeithio arnynt. Bu’r gwirfoddolwyr yn helpu i brosesu eitemau yn y ganolfan a pharatoi nwyddau i’w dosbarthu.


Bu Miles Punter, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Tai ac Amgylchedd y Cyngor, yn gwirfoddoli, ac fe ddywedodd: “Mae’r Diwrnod Rhoi ac Ennill yn gyfle i ni adael y swyddfa a rhoi help llaw i’n cymunedau lleol.


“Roedd pawb yn cydweithio'n wych, gyda phob un o'r gwirfoddolwyr yn gwneud ei ran i roi sglein ar rannau o Dinas Powys a’r Barri. Mae’n achos gwerth chweil, a hoffwn ddiolch i bawb fu’n rhan o’r diwrnod.”


Trefnir Diwrnod Rhoi ac Ennill gan Busnes yn y Gymuned (BITC) a dyma’r unig ddiwrnod sy’n dathlu pŵer a photensial gwirfoddoli yn y DU. Mae gwirfoddolwyr yn gadael eu gwaith arferol am ddiwrnod i helpu busnesau lleol ac ymwneud â'r gymuned.