Top

Brig

 

Digwyddiadau Rhwydweithio Cymunedol a Gwirfoddol GGM yn y Barri

Gwahoddir pobl sy’n byw ym Mro Morgannwg i glywed am amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli yn Ffair Wirfoddoli BIG a digwyddiad rhwydweithio Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg.

 

 

  • Dydd Mercher, 27 Mis Medi 2017 14:21 PM | Vale of Glamorgan and Barry


Bydd Ffair Wirfoddoli BIG yn dechrau am 11am yn Neuadd Goffa'r Barri ddydd Iau 12 Hydref. 

 

Mae nifer y cyfleoedd gwirfoddoli’n amrywio o Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau, Cymorth Cyntaf a Llyfrgelloedd Cymunedol.

 

Bydd Canolfan Fenter Gymunedol y Barri yn cynnal digwyddiad Rhwydweithio Cymunedol a Gweithredu Gwirfoddol GGM ddydd Mawrth 10 Hydref o 10am.

 

 

Mae’r tri chyflwyniad wedi’u paratoi ar gyfer y digwyddiad rhwydweithio yn cynnwys diweddariad ar wefan dewis Cymru, y lle i gael gwybodaeth am lesiant yng Nghymru, yn ogystal â sgyrsiau gan yr elusen Motion Control Dance a'r project consortiwm a ariennir gan y Loteri Fawr.

 

I fynd i’r digwyddiad rhwydweithio gallwch gysylltu â Dave Edwards erbyn dydd Gwener 6 Hydref trwy ffonio 01446 741706 neu e-bostio enquiries@gvs.wales.

 

 

 

GVS logo