Top

Brig

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cwblhau sarn ffordd yr harbwr

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cwblhau Cynllun Sarn Ffordd yr Harbwr wedi’r cam terfynol, sef gwaith adnewyddu ar y maes parcio, gwerth £250,000.

 

  • Dydd Mawrth, 05 Mis Medi 2017 12:56 PM | Barry


Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cwblhau Cynllun Sarn Ffordd yr Harbwr wedi’r cam terfynol, sef gwaith adnewyddu ar y maes parcio, gwerth £250,000.

 

Roedd y project, a ddyluniwyd i wella mynediad at yr ynys ar gyfer cerddwyr a beicwyr, yn cynnwys gwaith eang dros gyfnod o bedair blynedd, yn gyntaf fel rhan o Raglen Adfywio’r Barri.

 

 

 

Yn gyntaf, gwnaed gwaith i wella mynediad at Drwyn y Brodyr ac yna gwariodd y Cyngor tua £1 miliwn ar wella llif y traffig at yr ynys trwy uwchraddio cynllun y ffordd ger cyffordd y Ship Inn.

 

 

Mae gwaith arall yn cynnwys lledu’r droedffordd, gosod rheiliau, gwella’r goleuadau a’r seddau a'r amddiffynfeydd llifogydd.

 

 

Mae’r llwybr newydd i gerddwyr a beicwyr yn cysylltu Hen Ffordd yr Harbwr â gweddill rhwydwaith glan môr y Barri ac mae eisoes yn boblogaidd ymhlith cerddwyr, beicwyr a rhedwyr.

 

 

Mae’n rhan o gyfnod parhaus o waith gwella yn Ynys y Barri, sydd wedi cynnwys gwaith gwella sylweddol i'r Promenâd a’r Gerddi.

 

 

Bydd y gwaith datblygu yn parhau gyda’r gwaith nesaf ym mloc toiledau Trwyn Nel.

 

 

 

“Mae’n wych gweld y project hirdymor hwn yn dod i derfyn wedi rhaglen faith o waith sydd wedi gwella mynediad at yr ynys yn sylweddol.”

 

“Rydym yn gobeithio y bydd pobl o’r Fro ac ymwelwyr yn dod i fwynhau'r llwybr newydd i gerddwyr a beicwyr. Gall hynny yn ei dro helpu i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, sy’n rhywbeth rydyn ni’n ymrwymo i’w gynnig i’n trigolion.

 

“Mae Ynys y Barri wedi ei thrawsnewid yn ddiweddar ac mae hi bellach yn dal ei thir fel cyrchfan glan môr o’r safon uchaf.” - Cyngr John Thomas,  Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg

 

 

Vale of Glamorgan Council Leader John Thomas is joined by Cllr Jonathan Bird, Cllr Geoff Cox and Council officers at the newly-opened Harbour Road Causeway