Top

Brig

 

Gwahodd perchenogion eiddo a busnesau i ddigwyddiad safleoedd gwaith newydd a gynhelir gan dîm Cymunedau Gwledig Creadigol Bro Morgannwg

 

Mae 'Digwyddiad Safleoedd Gwaith Newydd Ysbrydoledig' yn gwahodd busnesau a pherchenogion i ddysgu mwy am y buddion sy’n gysylltiedig ag adeiladau nad defnyddir ddigon arnynt ledled y sir. 

  • Dydd Gwener, 05 Mis Ionawr 2018 10:00 AM | Vale of Glamorgan


 

Mae Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg wedi cynllunio’r digwyddiad hwn ar gyfer dydd Mercher 17 Ionawr am 5.30pm yng Nghanolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd.  

 

Trefnwyd y digwyddiad yn dilyn gwaith ymchwil ar ailddefnyddio adeiladau segur ac adeiladau nas defnyddir digon arnynt yn y Fro Wledig at ddibenion busnes. 

Creative-Rural-Communities-logo

 

 

Mae’r project hwn wedi derbyn arian drwy Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Cymru sy’n cael ei hariannu gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd dros Ddatblygu Gwledig, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bro Morgannwg.

 

 

 

Mae adborth a gyflwynwyd ar-lein wedi tynnu sylw at y ffaith fod rhai tirfeddianwyr yn y Fro Wledig yn ansicr o ran beth i’w wneud gyda’u hadeiladau adfeiliedig, ac mae busnesau yn ei chael yn anodd dod o hyd i leoliadau priodol.  

 

 

Dywedodd Cynghorydd Johnathan Bird, Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio: “Mae’r Cyngor eisiau sicrhau bod digon o safleoedd gwaith ar gael yn y Fro.  Mae addasu ac adnewyddu adeiladau gwledig ar gyfer mentrau gwledig yn cynnig y cyfle i ehangu nifer y safleoedd sydd ar gael. 

 

"Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i ddysgu gan ein panel o arbenigwyr sydd wedi bwrw ati i drawsnewid safleoedd yn weithleoedd arloesol."

 

I gofrestru eich lle ar y digwyddiad, cysylltwch â Clair Bonter ar 01446 704828.  

 

Darllenwch mwy am y prosiect ar y wefan.