Top

Brig

 

Diweddariad ynghylch Croesfan Sebra Sili

Mae croesfan pâl newydd yn cael ei gosod yn Heol y De yn Sili; bydd y groesfan newydd yn disodli’r groesfan sebra sydd yno ar hyn o bryd.

 

  • Dydd Mawrth, 16 Mis Ionawr 2018 11:54 AM | Vale of Glamorgan

 

Puffin Crossing

South Road Sully  map

Mae croesffyrdd twcan yn ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel croesi’r ffordd. Mae’r symbolau Dyn Coch/Gwyrdd ar yr un ochr o’r heol â’r un rydych chi’n sefyll arni, gan eich galluogi felly i wylio'r signalau a'r traffig ar yr un pryd. 

 

 

Mae cyfleuster pwyso botwm wedi ei roi dros dro yn y lleoliad i gynorthwyo cerddwyr a phlant ysgol yn ystod cyfnod gosod y groesfan newydd.

 

Bydd y gwaith yn para 3 wythnos a bydd angen signalau traffig dros dro i weithredu’r groesffordd yn ddiogel.

 

Mae’r Cyngor yn ymddiheuro am unrhyw oedi neu anghyfleustra fydd yn codi yn ystod y gwelliant angenrheidiol hwn i ddiogelwch ffyrdd Sili a byddwn yn ceisio amharu cyn lleied â phosibl.

 

Cynghorir traffig sydd fel arfer yn defnyddio Heol y De yn Sili i gynllunio o flaen llaw ac ystyried dilyn ffordd wahanol pan fo hynny’n bosibl yn ystod y gwaith hwn, er mwyn osgoi tagfeydd.

 

Ddim yn siŵr sut i ddefnyddio croesfan pâl? Mae fideo The Puffin Good Practice wedi ei datblygu gan yr Adran Drafnidiaeth a Chymdeithas y Syrfewyr Sirol.