Eira a tywydd gwael

Gwybodaeth am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn achos eira neu dywydd gwael

  • Dydd Sadwrn, 17 Mis Mawrth 2018

    Vale of GlamorganSnow on highway

 

DIWEDDARIADAU:Dydd Llun 19 Mawrth 2018

 

12:00pm - Mae’r gwaith i arwynebu’r Heol pum milltir wedi cael eu gohirio tan ar ôl y gwyliau Pasg, oherwydd i’r tywydd garw diweddar. Byddwn yn rhannu fwy o wybodaeth, wrth i’r gwaith cael eu hail drefnu.

 

 

10:05am - Atgoffir gyrwyr i fod yn ofalus o ystyried yr amodau rhewllyd. Cafodd yr holl lwybrau eu graeanu neithiwr a chafodd y prif lwybrau eu graeanu eto'r bore yma ond mae'r amodau'n parhau i fod yn beryglus. 


9:30am - Gwiriwch ein rhestr o gau ysgolion am y wybodaeth ddiweddaraf.
 
Cau Ysgolion

 

Dydd Sul 18 Mawrth 2018

3:02yp - YSGOLION: Byddwn yn diweddaru ein tudalen ysgolion ar gau drwy gydol y dydd wrth i ni glywed oddi wrth ysgolion

 

11:13am - Rydym yn parhau i graeanu ffyrdd. Cadwch lygad arno drwy’r dydd gan fod y dudalen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd.

 

10:30am - Bydd diweddariadau a anfonir aton ni gan ein hysgolion ar Dydd Llun 19 Mawrth. Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf gwiriwch ar ein rhestr cau ysgolion.

 

Cau Ysgolion 

 

 

07:30am - Pob prif lwybr wedi'i graeanu dros nos.

 

Cymerwch ofal ar ffyrdd ochr.

 

Mae ein 4x4s eisioes wedi bod allan yn cludo staff gofal i alwadau.

 

 

Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018

12:30yp - Mae yna rybudd oren gyfer y de ddwyrain a'r canolbarth .      

 

 

 

Trafnidiaeth Cyhoeddus 

Mae gwybodaeth am amhariadau ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gael trwy wefan Traveline Cymru a Trydar:

 

 

Traveline Cymru

 

Canolfan Gysylltu (C1V)

Os oes argyfwng gallwch ein ffonio ar y rhif hwn 24 awr y dydd 365 awr y flwyddyn.

 

  • 01446  700111

 

 

 

 

 

Ysgolion 

Bydd diweddariadau a anfonir aton ni gan ein hysgolion ar Dydd Llun 19 Mawrth. Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf gwiriwch ar ein rhestr cau ysgolion.

 

Ysgolion ar gau

Traffig a Ffyrdd

Pob llwybr strategol i'w graeanu. Darperir cynwysyddion halen i drigolion eu defnyddio ar ffyrdd a phhalmentydd a gynhelir gan y Cyngor.

 

Gweld Llwybrau Graenu

 

Am diweddariadau ffyrdd a'r traffig, ewch i wefan Traffig Cymru neu dilynwch nhw ar Trydar:

 

Traffic Wales