Top

Brig

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Mae adroddiad traffig hir ddisgwyliedig Dinas Powys wrthin cael ei gwblhau - 25/09/2018

Bydd adroddiad hir ddisgwyliedig ar ddatrysiadau trafnidiaeth posibl ar gyfer lleihau tagfeydd traffig yn Ninas Powys yn destun ymgynghoriad cyhoeddus gan y Cyngor

 

Y Cyngor yn cymryd camau yn erbyn teithwyr am feddiannu maes parcio Cae Chwarae'r Brenin Sior V - 24/09/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gweithredu'n syth wedi i Deithwyr feddiannu maes parcio Cae Chwarae'r Brenin Sior V heb ganiatâd.

 

Pupils launch VOGBLOG - 24/09/2018

Mae naw ysgol ym Mro Morgannwg wedi dod ynghyd i ddechrau blog i rannu eu newyddion diweddaraf gyda disgyblion, rhieni a'r gymuned ehangach.

 

Wythnos Ailgylchu 2018 - 24/09/2018

Gall Bro Morgannwg lleoliad ymfalchïo ein bod yn 'Llwyddo' i ailgylchu!

 

Project gofal "Eich Dewis" yn ennill gwobr genedlaethol - 19/09/2018

Enillodd y project gategori "Gwasanaethau a arweinir gan y dinesydd" Anrhydeddau Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

Bord Gron y Barri ywr elusen gyntaf i elwa o Gronfa Grant Sefydliad y Maer - 19/09/2018

Mae aelodau Bord Gron y Barri wedi cael grant o 250 gan Gronfa Grant Sefydliad y Maer Bro Morgannwg 2018 19

 

Cyngor Bro Morgannwg yn datgelu cynlluniau ar gyfer safle parhaol i sipsiwn a theithwyr - 17/09/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgelu cynlluniau i ddatblygu safle parhaol ar gyfer grwpiau Sipsiwn a Theithwyr sydd yn byw yn y sir

 

RAF Sain Tathan yn nodi 80 mlynedd gyda pared rhyddid - 12/09/2018

Cerddodd aelodau RAF Sain Tathan drwy yr Barri i ddathlu 80 mlynedd ers ei sefydlu yn gyntaf a chanmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol

 

Wythnos Ddiogelwch Busnes - 10/09/2018

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnig cyngor diogelwch tân i fusnesau fel rhan o Wythnos Diogelwch Busnes y Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid Tân (CCPT) 2018.

 

Cyfnewid contractau ar gyfer datblygu Sied Nwyddau - 10/09/2018

Mae contractau wedi cael eu cyfnewid rhwng Cyngor Bro Morgannwg a'r datblygwr DS Properties ar gyfer datblygiad defnydd cymysg uchelgeisiol.

 

Gwaith buddsoddi pibelli nwy gwerth £100,000 yn dod i Dresimwn - 10/09/2018

Mae Wales & West Utilities wedi dechrau cynllun gwerth £100,000 i adnewyddu dros 500 metr o bibell nwy yn ardal Heol y Bont-faen yn Nhresimwn.

 

Digwyddiad Gwirfoddoli Bychan yn y Bont-faen - 10/09/2018

GVS' Cowbridge volunteering event to embark on a new adventure and open up a world of opportunities.

 

Cyngor y Fro yn gweithredu er mwyn diogelu cyflogeion sydd a salwch terfynol - 05/09/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg ynghyd a chynrychiolwyr o TUC Cymru ac undebau llafur lleol wedi llofnodi yr Siarter Marw i Weithio syn cadarnhaur gefnogaeth y diogelwch ar arweiniad sydd ar gael ir staff yn dilyn diagnosis angheuol

 

Cyngor y Fro yn cyhoeddi cynydd ar y nifer o siwrneiau ar wasanaeth bws 98 i drigolion y Barri - 04/09/2018

Maen bleser gan Gyngor y Fro gyhoeddi mewn cydweithrediad a Bws Caerdydd bod nifer y siwrneiau sydd ar gael i deithwyr ar wasanaeth bws 98 wedi cynyddu o 3 Medi tan 21 Rhagfyr

 

Cronfa yr Loteri Fawr i helpu grwpiau cymunedol ar hyd a lled y Fro - 04/09/2018

Mae Cronfa yr Loteri Fawr yn gwahodd ceisiadau gan grwpiau ym Mro Morgannwg

 

Ardal chwarae Paget Road yn agor ar ei newydd wedd ar ôl adnewyddiad gwerth £300,000 - 03/09/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cwblhau gwaith ar broject gwerth £300,000 i adnewyddu'r ardal chwarae a gemau aml-ddefnydd yn Paget Road, Penarth.