Top

Brig

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ar gyfer Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol - 20/06/2018

Fel rhan o Brosiect Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Datblygu Chwaraeon a Chwarae Bro Morgannwg, mae cyrsiau wedi'u trefnu gyda Mind Cymru i godi ymwybyddiaeth o gyflyrau iechyd meddwl.

 

Arddangosfa Coleg Caerdydd a yr Fro yn agor yn yr Oriel Gelf Ganolog - 19/06/2018

Mae arddangosfa diwedd blwyddyn Coleg Caerdydd a'r Fro i'w gweld yn Oriel Gelf Ganolog Cyngor Bro Morgannwg yn Neuadd Tref y Barri ar hyn o bryd.

 

Y Fro'n Dathlu Wythnos Gofalwyr 2018 - 18/06/2018

Nododd Bro Morgannwg Wythnos Gofalwyr 2018 trwy gynnal digwyddiadau, gweithgareddau, meddygfeydd a stondinau gwybodaeth ar draws y sir.

 

Cynllun i fynd i'r afael â digartrefedd wedi eu llunio gan Gyngor y Fro a'i Bartneriaid - 14/06/2018

Daeth elusennau, grwpiau gwirfoddol, cymdeithasau tai a chynrychiolwyr o Gyngor Bro Morgannwg ynghyd yn ddiweddar i adolygu'r modd y maent yn mynd i'r afael â digartrefedd yn y Fro.

 

Dechrau yn deg y Fro yn nodi yr Wythnos Diogelwch Plant - 14/06/2018

Gwahoddwyd teuluoedd o bob rhan o yr Fro i ymuno ac yr tim Dechrau yn Deg i hyrwyddo yr Wythnos Diogelwch Plant

 

Y Cyngor yn gwrthwynebu cynigion diweddaraf ddiwygio llywodraeth leol - 13/06/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflwyno ei ymateb i'r ymgynghoriad diweddaraf ar ddiwygio llywodraeth leol, gan wrthwynebu'n gryf y cynigion i uno'r awdurdod â Chaerdydd.

 

Cannoedd dod ynghyd ar Ynys y Barri ar gyfer Pared a Gwyl Diwrnod Lluoedd Arfog 2018 - 12/06/2018

Estynnwyd croeso mawreddog ar Ynys y Barri i gyn aelodau ac aelodau presennol cymuned y Lluoedd Arfog ym Mhared a Gwyl y Lluoedd Arfog 2018

 

Cyngor y Fro a yr gwasanaeth tan yn profi parodrwydd Ty Awbery - 11/06/2018

Mae criwiau tan a staff y cyngor wedi disgrifio yr ymarfer diogelwch tan ar y cyd yn Nhy Awbery yn y Barri yn llwyddiant ysgubol

 

Disgyblion y Fro yn cael eu coroni yn Bencampwyr Bookslam 2018 - 08/06/2018

Cafodd tim o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gymraeg Sant Baruc Bro Morgannwg eu coroni yn Bencampwyr 2018 BookSlam cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru

 

Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd Cymru 2017 yn cyflwyno triniaethau arbennig fel rhan o fesur newydd Llywodraeth Cymru - 06/06/2018

Mae crynodeb o brif ofynion y system drwyddedu ar gyfer ymarferwyr wedi cael eu hamlinellu o fewn mesur newydd Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Rebecca Evans AC y Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd

 

Grŵp Sinclair i noddi Gŵyl Drafnidiaeth y Barri - 05/06/2018

Caiff Gŵyl Drafnidiaeth y Barri 2018 ei noddi gan Grŵp Sinclair

 

Barry Island to host Armed Forces Day Parade and Festival 2018 - 05/06/2018

Bydd pared yn nodi dechrau Diwrnod Lluoedd Arfog eleni i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog o yr gorffennol y presennol ac yr dyfodol

 

Dirwy o 6350k i wr busnes am bledio yn euog i 14 trosedd dan Reoliadau Hylendid Bwyd Cymru - 04/06/2018

Mae gwr busnes o y Barri wedi pledio yn euog i 14 trosedd dan Reoliad 17 ac un drosedd dan Reoliad 6 Rheoliadau Hylendid Bwyd Cymru 200, a ddigwyddodd mewn tri safle yr llynedd

 

Creu Gweithleoedd Ysbrydoledig Newydd yn y Fro Wledig - 04/06/2018

Mae Tim Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg yn gwahodd perchenogion eiddo a busnesau sydd yn chwilio am weithleoedd newydd i rwydweithio yn yr ail Ddigwyddiad Gweithleoedd Ysbrydoledig Newydd

 

Cymunedau Gwledig i Ffynnu ym Mro Morgannwg - 01/06/2018

Mae cymunedau o bob cwr o'r Fro wledig wedi derbyn arian gan dîm Cymunedau Gwledig Creadigol y Cyngor

 

Lansio ymgyrch newydd i fynd i yr afael a sgamiau troseddol i nodi Mis Ymwybyddiaeth am Sgamiau - 31/05/2018

Mae hi yn wybyddus bod dros 470 o bobl ledled y Fro wedi ymateb i sgamiau dros y ddwy flynedd diwethaf felly mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio gyda yr Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir GRhRh i geisio atal sgamiau