Top

Brig

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Gwaith ar y gweill ar strategaeth barcio newydd ar gyfer Bro Morgannwg - 14/12/2017

Gwaith ar y gweill ar strategaeth barcio newydd ar gyfer Bro Morgannwg

 

Pentref Ia Cyngor Bro Morgannwg i gau yr penwythnos yma - 14/12/2017

Mae'r Pentref Iâ yn Barc Canolog y Barri yn mynd i gau ar ol y sessiwn sglefrio olaf ar ddydd Sul 17 Rhagfyr.

 

Addurno Traeth Ynys y Barri â Siwmper Nadolig Fawr - 13/12/2017

Cafodd ymwelwyr a heriodd oerfel Traeth Ynys y Barri fynd i hwyl yr Ŵyl yn gynharach wythnos yma wrth ddod ar draws y siwmper Nadolig enfawr yn y tywod i nodi Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant i godi arian.

 

Troi ystafelloedd newid Trwyn Nell yn fwytai - 12/12/2017

The disused public changing rooms at Nell's Point are in line for a new lease of life, following a recent marketing exercise by Vale of Glamorgan Council.

 

Cerdyn Nadolig y Maer wedii gefnogi gan Gyngor Bro Morgannwg yn cyrraedd pedwar ban byd - 11/12/2017

Mae cystadleuaeth Cerdyn Nadolig 2017, wedii gynnal gan Faer Bro Morgannwg, wedi derbyn 500 o gynigion o blant o bob rhan o'r Fro.

 

Ysgol Gyfun y Bont-faen yn cael ei henwi'n Ysgol Wladol Gymreig y Flwyddyn gan The Sunday Times - 06/12/2017

COWBRIDGE Comprehensive School has won the first Sunday Times Welsh State Secondary School of the Year award after topping the newspaper's league table for the Country.

 

Lansio ymgyrch i ddangos manteision band eang cyflym iawn yn Bro Morgannwg - 06/12/2017

Mae ymgyrch newydd sy'n dangos sut mae band eang cyflym iawn yn newid bywydau pobl wedi cael ei lansio ym Mro Morgannwg.

 

Ras 10K Brecon Carreg Ynys y Barri fydd yr olaf yng Nghyfres Rhedeg dros Gymru - 05/12/2017

Traeth heulog fydd yn gefndir i ras 10K Brecon Carreg Ynys y Barri gyntaf ar 5 Awst 2018.

 

Ceryddu Cynghorydd - 05/12/2017

Mae'r Cynghorydd Nicholas P.Hodges, Aelod Plaid Cymru dros Ward Baruc, wedi derbyn cerydd yn dilyn dau wrandawiad Cymal 3 a gynhaliwyd ger bron Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Safonau ar 24 Tachwedd 2017.

 

Rhedwyr yn meddiannu Ynys y Barri i gefnogi banc bwyd Y Fro - 04/12/2017

Rhedodd mwy na 100 o bobl mewn ras wedi'i gefnogi gan Gyngor Bro Morgannwg o gwmpas Ynys y Barri, i ddangos cefnogaeth i Fanc Bwyd y Fro.

 

 

 

Rhannu Hoffi