Top

Brig

Cynghorau Tref a Chymuned 

Meiri Trefi, Cadeiryddion a Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned 2017/18

 

Mae yna bedwar Cyngor Tref a 22 o Gynghorau Cymuned yn y Fro 

 • Cyngor Tref y Barri
 • Cyngor Tref y Bont-faen a Llanfleiddan 
 • Cyngor Tref Llanilltud Fawr
 • Cyngor Tref Penarth

 

Siarter rhwng Cyngor Bro Morgannwg a’r cynghorau tref a chymuned

 

Yn 2008 sefydlwyd siarter rhwng Cyngor Bro Morgannwg a 21 o’r 26 chyngor tref a chymuned. Mae’r siarter yn sefydlu’r amcanion ar gyfer cydweithredu, i adeiladau ar drefniadau da presennol, i werthfawrogi pwysigrwydd didwylledd, gonestrwydd a pharch at farn eraill ac i flaenoriaethu gofynion pobl y Fro uwchlaw popeth arall.

 

Sefydlwyd grŵp gweithredol o glercod y cynghorau a swyddogion y cyngor sir er mwyn llunio cynllun gweithredol.  Bwriad y cynllun yw rhoi cnawd ar esgyrn yr amcanion uwchlaw. Cafodd ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ym mis Mawrth 2009.

 

Pwyllgor Cydweithio Cymunedau Cyngor Bro Morgannwg - sef cynrychiolwyr cynghorau ac aelodau’r cyngor sir - sydd â’r gwaith o weithredu ac arolygu’r gwaith sy’n deillio o’r cynllun.

 

Y bwriad yw arolygu’r siarter yn llawn bob pedair blynedd, ar ôl yr etholiadau lleol, neu’n amlach os oes yna gytundeb ynglŷn â’r angen.

 

Cais i’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol Ystyried Mater

 

Mae cynrychiolydd o bob Cyngor Tref a Chymuned ar y Pwyllgor Cyswllt Cymunedol sy’n cyfarfod tua thair gwaith y flwyddyn.  Gall Cynghorau Tref a Chymuned wneud cais i’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol ystyried mater trwy gwblhau ffurflen Cais i Ystyried a’i dychwelyd i’r Gwasanaethau Democrataidd. 

 

Sylwch fod RHAID i Aelodau’r Cyngor Tref neu Gymuned wneud y cais TRWY eu Clerc yn unig, ac na ddylai aelodau’r cyhoedd ei wneud yn uniongyrchol.  Os yw aelod o’r cyhoedd yn dymuno i fater gael ei ystyried, bydd rhaid prosesu hynny trwy Glerc y Cyngor Cymuned.

 

 

Canllawiau ar Clwstwri

 

Yn unol â chais y Cynghorau Cymuned a Thref, paratowyd y nodyn canllaw hwn gan Gyngor Bro Morgannwg i roi gwybodaeth i’r Cynghorau Cymuned a Thref am glystyru i gynorthwyo â’u prosesau gwneud penderfyniadau;

 

[Canllawiau ar Clwstwri]

 

Chwiliad A i Y 

Dewch o hyd i’ch cyngor tref neu gymuned drwy ddefnyddio’r adnodd chwilio A i Y: 

 

Town Mayors, Chairmen and clerks
CyngorMeiri Trefi, Cadeiryddion a ChlercodTown Mayors, Chairmen and Clerks
Cyngor Tref y Barri

Mayor: Councillor Mrs. J. Charles

365 Barry Road, Barry, CF62 8HG

Town Clerk: Ms. E. Forbes

Council Offices, 7 Gladstone Road, Barry, CF62 8NA

 

 • 01446 738663

 

Tregolwyn

Chairman: Councillor P. Graham-Woollard

Yew Tree Farm House, Colwinston, CF71 7ND 

Clerk: Mrs. J. Howell

Nant Y Wern, Peterston Super Ely, CF5 6LG

Cyngor Tref y Bont Fael a Llanfleiddan

Mayor:

 

 • Home:
 • ...

Town Clerk: Mrs. C. Anderson

Town Hall, Cowbridge, CF71 7AD

Dinas Powys

Chairman: Councillor S. Thomas

13 Croffta, Southra Park, Dinas Powys, CF64 4UN

Clerk: Mrs. B. Smreczak

Council Office, Parish Hall, Britway Road, Dinas Powys, CF64 4AF

 

 

Ewenni 

Chairman: Councillor H. Baker

The Hill, Tair Cross, Ewenny, CF35 5AG

Clerk: Mrs. C. Flower

14 Vale Park, Broadlands, Bridgend, CF31 5EA

Llancarfan

Chairman: Councillor M. Hughes

Brookside, Llancarfan, CF62 3AD

Interim Clerk: Councillor J. Angell

Great House, Llancarfan, CF62 3AD

Llandochau

Chairman: Councillor Mrs. P. Carreyett

16 Penlan Road, Llandough, CF64 2LS 

 • Home: 029 2071 2400
 • no email

Clerk: Mr. P.R. Egan BA, Chartered MCIPD, MILCM, F.Inst LM, FIPSM

63 Woodham Park, Barry, CF62 8FJ

 

Llandŵ 

Chairman: Councillor C. Cornelius

Brook Lodge, Sigingstone, CF71 7LP

 

Clerk and Responsible Financial Officer: Mr. D.L. Jones

47 Cefn Road, Cefn Cribwr, Bridgend, CF32 0BA

Llanfair

Chairman: Councillor J.H. Teague

Heddfan, St Mary Church, Cowbridge, CF71 7LT

 

Clerk: Mrs. J. Griffin

41 The Verlands, Cowbridge, CF71 7BY

Llangan

Chairman: Councillor K. Jones

Ruthyn Fach, St. Mary Hill, Bridgend, CF35 5EB

 • Home: 01656 860552
 • none

Clerk: Mrs. J. Howell

Nant y Wern, Peterston super Ely, CF5 6LG 

Llanmaes 

Chairman: Councillor T. Fowler

Ty Felin Fawr, Llanmaes, CF61 2XR 

Clerk: Ms. C. Alexander

Apart 2 Alexandra House, Beach Road, Penarth, CF64 1FN

Cyngor Tref Llanilltud Fawr

Mayor: Councillor Dr. P.D. Ellis

13 Heol Pentre'r Felin, Llantwit Major, CF61 2XS 

Town Clerk: Ms. R. Quinn

Town Hall, Llantwit Major, CF61 1SD

Llanfihangel-y-Pwll a Lecwydd

Chairman: 

 

 • Home:
 • ...  

Clerk: Mr. R. Skelton

4 Augusta Road, Penarth, CF64 5RH 

Cyngor Tref Penarth 

Mayor: Councillor J. Luxton

2 Windsor Terrace, Penarth, CF64 1AA

Clerk: Mrs. E. Boylan

Penarth Town Council, West House, Stanwell Road, Penarth, CF64 2YG

Pendeulwyn 

Chairman: Councillor A. Chiplen

4 Heol St. Cattwg, Pendoylan, CF71 7UG

Clerk: Mrs. J. Roberts

44, Heol St. Cattwg, Pendoylan, Cowbridge, CF71 7UG

Craig Penllyn

Chairman: Councillor M. Smith

Hunter Gate, 2 Ash Park, Ystradowen, Cowbridge, CF71 7SR

 

Clerk: Mr. A. Williams

13 Wye Close, Barry, CF62 7TF

Llanbedr-y-fro

Chairman: Councillor I. Pearson

Sabel House, 24 Pwll y Min Crescent, Peterston Super Ely, CF5 6LR

Clerk: Mrs. J. Howell

Nant y Wern, Peterston Super Ely, CF5 6LG

Sain Tathan

Chairman: Councillor B. Acott

8 St Michaels Close, St Athan, CF62 4QB

Clerk: Mr. J. Haswell

8 Tathan Crescent, St Athan, CF62 4PE

 • Home: 01446 750050 

Llansanffraid 

Chairman: Awaiting Information

 

Clerk: Mrs. D. Brunsdon

31 Ty Gwyn Drive, Brackla, Bridgend, CF31 2QF

San Dunwyd

Chairman: YN WAG

 

 

Clerk: YN WAG

 

Sain Siorys a Llansanffraid ar Elai

Chairman: Councillor A. Davies

Trecefn, Peterston Super Ely, CF5 6EY

Clerk:  Mrs. J. Howell

Nant y Wern, Peterston Super Ely, CF5 6LG

Sain Niclas a Thresimwn

Chairman:

 

 • Home:
 • ...

Clerk: Mrs. N. McGarrigle

2 Maes Illtuds, Pentre'r Cwrt, Llantwit Major, CF61 2SD

Sili a Larnog

Chairman: Councillor S. Oaten

66 Conybeare Road, Sully, CF64 5US

Acting Clerk: Ms. K. Roger

9 Somerset View, Sully, CF64 5SZ

Llanddunwyd

Chairman: Councillor A. Foyle

Virginia Cottage, Maendy, CF71 7TH

Clerk: Mrs. V. Pearce

Maendy House, Maendy, Cowbridge, CF71 7TG

Gwenfo

Chairman: Councillor C. Thomas

19 Orchard Close, Wenvoe, CF5 6BW 

Clerk: Mr. A. Williams

c/o Community Centre, Old Port Road, Wenvoe, CF5 6AL

Y Wig

Chairman: Councillor D. Ambrose

20 Ewenny Road, Wick, Cowbridge, CF71 7QA

 

Clerk: Councillor. C. Hawkins

18 Ewenny Road, Wick, Cowbridge, CF71 7QA