Top

Brig

Cynghorau Tref a Chymuned 

Meiri Trefi, Cadeiryddion a Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned 2016/17

 

Mae yna bedwar Cyngor Tref a 22 o Gynghorau Cymuned yn y Fro 

  • Cyngor Tref y Barri
  • Cyngor Tref y Bont-faen a Llanfleiddan 
  • Cyngor Tref Llanilltud Fawr
  • Cyngor Tref Penarth

 

Siarter rhwng Cyngor Bro Morgannwg a’r cynghorau tref a chymuned

 

Yn 2008 sefydlwyd siarter rhwng Cyngor Bro Morgannwg a 21 o’r 26 chyngor tref a chymuned. Mae’r siarter yn sefydlu’r amcanion ar gyfer cydweithredu, i adeiladau ar drefniadau da presennol, i werthfawrogi pwysigrwydd didwylledd, gonestrwydd a pharch at farn eraill ac i flaenoriaethu gofynion pobl y Fro uwchlaw popeth arall.

 

Sefydlwyd grŵp gweithredol o glercod y cynghorau a swyddogion y cyngor sir er mwyn llunio cynllun gweithredol.  Bwriad y cynllun yw rhoi cnawd ar esgyrn yr amcanion uwchlaw. Cafodd ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ym mis Mawrth 2009.

 

Pwyllgor Cydweithio Cymunedau Cyngor Bro Morgannwg - sef cynrychiolwyr cynghorau ac aelodau’r cyngor sir - sydd â’r gwaith o weithredu ac arolygu’r gwaith sy’n deillio o’r cynllun.

 

Y bwriad yw arolygu’r siarter yn llawn bob pedair blynedd, ar ôl yr etholiadau lleol, neu’n amlach os oes yna gytundeb ynglŷn â’r angen.

 

 

Canllawiau ar Clwstwri

 

Yn unol â chais y Cynghorau Cymuned a Thref, paratowyd y nodyn canllaw hwn gan Gyngor Bro Morgannwg i roi gwybodaeth i’r Cynghorau Cymuned a Thref am glystyru i gynorthwyo â’u prosesau gwneud penderfyniadau;

 

[Canllawiau ar Clwstwri]

 

Chwiliad A i Y 

Dewch o hyd i’ch cyngor tref neu gymuned drwy ddefnyddio’r adnodd chwilio A i Y: 

 

Town Mayors, Chairmen and clerks
CyngorMeiri Trefi, Cadeiryddion a ChlercodTown Mayors, Chairmen and Clerks
Cyngor Tref y Barri

Mayor: Councillor N. Hodges

c/o Council Offices, 7 Gladstone Road, Barry, CF62 8NA

Town Clerk: Ms. E. Forbes

Council Offices, 7 Gladstone Road, Barry, CF62 8NA

 

  • 01446 738663

 

Tregolwyn

Chairman: Councillor P. Graham-Woollard

Yew Tree Farm House, Colwinston, CF71 7ND 

Clerk: Mrs. J. Howell

Nant Y Wern, Peterston Super Ely, CF5 6LG

Cyngor Tref y Bont Fael a Llanfleiddan

Mayor: Councillor Mrs. S. Vaughan

Rock House, Westgate, Cowbridge, CF71 7AR

Town Clerk: D.B. Morris

Town Hall, Cowbridge, CF71 7AD

Dinas Powys

Chairman: Councillor A. Robertson

Beggan Farm, Leckwith, CF11 8AS

Clerk: Mrs. B. Smreczak

Council Office, Parish Hall, Britway Road, Dinas Powys, CF64 4AF

 

 

Ewenni 

Chairman: Councillor A. Baker

The Hill, Tair Cross, Ewenny, CF35 5AG

Clerk: Mrs. C. Flower

14 Vale Park, Broadlands, Bridgend, CF31 5EA

Llancarfan

Chairman: Councillor J. Angell

Great House, Llancarfan, CF62 3AD

Clerk: Mr. R.D. Carter 

The Court House, Llanbethery, CF62 3AN

Llandochau

Chairman: Councillor Dr. M. Misra

Pen-Bryn, Leckwith Road, Llandough, CF64 2LY 

Clerk: Mr. P.R. Egan BA, Chartered MCIPD, MILCM, F.Inst LM, FIPSM

63 Woodham Park, Barry, CF62 8FJ

 

Llandŵ 

Chairman: Councillor C. Cornelius

Brook Lodge, Sigingstone, CF71 7LP

 

Clerk and Responsible Financial Officer: Mr. D.L. Jones

47 Cefn Road, Cefn Cribwr, Bridgend, CF32 0BA

Llanfair

Chairman: Councillor R. Simkiss

Ty'r Ardd, Llandough, Cowbridge, CF71 7LR

 

Clerk: Mrs. J. Griffin

41 The Verlands, Cowbridge, CF71 7BY

Llangan

Chairman: Councillor K. Jones

Ruthyn Fach, St. Mary Hill, Bridgend, CF35 5EB

  • Home: 01656 860552
  • none

Clerk: Mrs. J. Howell

Nant y Wern, Peterston super Ely, CF5 6LG 

Llanmaes 

Chairman: Councillor T. Fowler

Ty Felin Fawr, Llanmaes, CF61 2XR 

Clerk: Ms. C. Alexander

Apart 2 Alexandra House, Beach Road, Penarth, CF64 1FN

Cyngor Tref Llanilltud Fawr

Mayor: Councillor Mrs. J. Norman

28 Dyfrig Court, Llantwit Major, CF61 2GA 

Town Clerk: Ms. R. Quinn

Town Hall, Llantwit Major, CF61 1SD

Llanfihangel-y-Pwll a Lecwydd

Chairman: Councillor D. Jones

1 The Courtyard, Michaelston-le-Pit, CF64 4HE 

Clerk: Mr. R. Skelton

4 Augusta Road, Penarth, CF64 5RH 

Cyngor Tref Penarth 

Mayor: Councillor K. Lloyd

115 Andrew Road, Penarth, CF64 2NW

Clerk: Mrs. E. Boylan

Penarth Town Council, West House, Stanwell Road, Penarth, CF64 2YG

Pendeulwyn 

Chairman: Councillor A. Chiplen

4 Heol St. Cattwg, Pendoylan, CF71 7UG

Clerk: Mrs. J. Roberts

44, Heol St. Cattwg, Pendoylan, Cowbridge, CF71 7UG

Craig Penllyn

Chairman: Councillor D.M. Pugh

'Brookville' Trerhyngyll, Cowbridge, CF71 7TN

 

Clerk: Mr. A. Williams

13 Wye Close, Barry, CF62 7TF

Llanbedr-y-fro

Chairman: Councillor I. Pearson

Sabel House, 24 Pwll y Min Crescent, Peterston Super Ely, CF5 6LR

Clerk: Mrs. J. Howell

Nant y Wern, Peterston Super Ely, CF5 6LG

Sain Tathan

Chairman: Councillor D. Willmot

Llwyn Onn, Higher End, St. Athan, CF62 4LW

Clerk: Mr. J. Haswell

8 Tathan Crescent, St Athan, CF62 4PE

  • Home: 01446 750050 

Llansanffraid 

Chairman: Awaiting Information

 

Clerk: Mrs. D. Brunsdon

31 Ty Gwyn Drive, Brackla, Bridgend, CF31 2QF

San Dunwyd

Chairman: Mrs. J. Hopkins

Parc Farm, St. Donats, CF61 1ZB

 

Clerk: Ceri Anderson

 96 Newton Nottage Road, Porthcawl, CF36 5EE.

Sain Siorys a Llansanffraid ar Elai

Chairman: Councillor A. Davies

Trecefn, Peterston Super Ely, CF5 6EY

Clerk:  Mrs. J. Howell

Nant y Wern, Peterston Super Ely, CF5 6LG

Sain Niclas a Thresimwn

Chairman: Councillor K. Fuller

4 Merrick Cottages, St. Nicholas, CF5 6SQ

Clerk: Mrs. N. McGarrigle

2 Maes Illtuds, Pentre'r Cwrt, Llantwit Major, CF61 2SD

Sili a Larnog

Chairman: Councillor R. Thomas

29 Clevedon Avenue, Sully, CF64 5SX

Clerk: Ms. N. Dunseath

c/o Jubilee Hall, Smithies Avenue, Sully, CF64 5SS

Llanddunwyd

Chairman: Councillor N. Craddock

c/o Maendy House, Maendy, Cowbridge, CF71 7TG

Clerk: Mrs. V. Pearce

Maendy House, Maendy, Cowbridge, CF71 7TG

Gwenfo

Chairman: Councillor C. Thomas

19 Orchard Close, Wenvoe, CF5 6BW

 

Clerk: Mr. A. Williams

c/o Community Centre, Old Port Road, Wenvoe, CF5 6AL

Y Wig

Chairman: Councillor D. Ambrose

20 Ewenny Road, Wick, Cowbridge, CF71 7QA

 

Clerk: Councillor. C. Hawkins

18 Ewenny Road, Wick, Cowbridge, CF71 7QA