Top

Brig

Y Fro Ddeniadol

Hoffem glywed eich syniadau am dreialu mentrau twristiaeth newydd, neu brojectau sy'n datblygu hunaniaeth leol.

 

Gallai’ch syniadau geisio defnyddio asedau treftadaeth lleol, creu gweithgareddau yn amgylchedd naturiol neu arfordir helaeth y Fro wledig, ystyried ffyrdd o annog y defnydd o adnoddau lleol fel bwyd a doid neu gelf a chrefft, neu rywbeth arall!

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dyma rai projectau rydym yn eu cefnogi dan y thema hon:

 

Creative-Rural-Communities-logo

 

PAWS CMYK

Pawnnau'r Fro

Mae’r project am ystyried manteision ac anfanteision datblygu llefydd sy’n addas i gŵn; byddwn yn gwneud llawer o waith ymchwil ac yn cynnal digwyddiadau a thrafodaethau ag amryw randdeiliaid i ddysgu canfyddiadau, pryderon a brwdfrydedd pobl dros ymwelwyr â chŵn.

Event Pop Up

Digwyddiadau dros dro

Yn hydref 2016 gwnaethom gefnogi nifer o drefnwyr digwyddiadau i dreialu digwyddiadau dros dro newydd yn Nwnrhefn ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Helpodd y project i drefnwyr y digwyddiad lywio lleoliad gwledig heriol, newydd i gynnal digwyddiadau. Bydd pecyn cymorth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau, ac adroddiad gwerthuso, yn dilyn yn fuan.

 

School group at St Illtuds Church

Twristiaeth Ieuenctid ac Ymweliadau Ysgolion

Mae’r project hwn am weithio gyda nifer o atyniadau a sefydliadau i fapio, ymchwilio, datblygu a threialu pecynnau Twristiaeth Ieuenctid ac Ymweliadau Ysgolion ym Mro Morgannwg wledig.

ladies viewing leaflet

Incwm o Argraffu

Cydnabyddwn fod pobl yn dal i hoffi cael gwybodaeth wedi’i phrintio yn enwedig mapiau, llwybrau cerdded a chanllawiau. Cydnabyddwn hefyd fod argraffu’n ddrud ... bydd y cynllun peilot hwn yn dysgu agweddau pobl at dalu neu roi adnoddau print, a ffyrdd o gasglu’r incwm fel ei fod yn mynd yn ôl i’r ffynhonnell gywir yn barod at yr argraffiad nesaf. 

 

Rhannu Hoffi