Top

Brig

Labordy Arloesi Busnes

Rhoi’r gallu i chi dreialu cynnyrch neu brosesau newydd a chreu rhwydweithiau newydd sydd o fudd i’ch cymuned fusnes.

 

Dydy hi’n ddim o bwys ym mha ddiwydiant rydych chi, mae gennyn ni ddiddordeb yn eich syniadau. Os oes gennych chi syniad rydych chi’n meddwl y bydd yn fuddiol i'ch cymuned fusnes, fe hoffen ni glywed gennych chi. Gall eich syniadau helpu i symleiddio proses, arloesi ffordd o wneud pethau neu gynyddu cynhyrchedd. 

 

Business Innovation Lab

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dewch yn ôl yn fuan i weld rhai projectau rydyn ni’n eu cefnogi dan y thema hon.

Creative-Rural-Communities-logo

 

commercial kitchen 1

Cegin Fasnachol

Y project yw archwilio cysyniad Cegin Fasnachol yn y Fro Wledig.  Byddai hon yn gegin i’w llogi gan gynhyrchwyr sydd angen lle gwaith mwy ar sail ad hoc.  Byddai offer arbenigol, drud neu swmpus yn y gegin, sef rhywbeth na fyddai cynhyrchwyr bach yn cael mynediad iddynt fel arfer.  Byddai hyn yn eu galluogi i ddatblygu eu syniadau mewn lle cofrestredig.  Rhoddwyd cyllid yn y lle cyntaf ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb, er mwyn archwilio'r gofynion.

redundant buildings st athan

Adeiladau Gwledig Danddefnyddir / Segur

Y project yw archwilio cyfleoedd i ddatblygu gofod busnes hyblyg yn y Fro Wledig gan ddefnyddio adeiladau gwledig a danddefnyddir /segur.   Gelwir perchnogion adeiladau segur allan, yn ogystal â’r busnesau hynny sy’n chwilio am weithleoedd yn y Fro wledig y mae'n bosibl y bydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y project.

 

Adeiladau segur a danddefnyddir

 

 

Rhannu Hoffi