Top

Brig

Adeiladau segur a danddefnyddir

Mae Cymunedau Gwledig Cymru yn archwilio cyfleoedd i sicrhau bod adeiladau segur a danddefnyddir yn cael eu defnyddio eto at ddibenion busnes.  

 

Mae’n bosibl y bydd y rhain yn fannau neu weithdai swyddfa/cydweithio hyblyg.

 

Hoffem glywed gennych:

  • os ydych yn fusnes sy’n chwilio am weithle yn y Fro Wledig; neu
  • os ydych yn berchen ar adeilad segur a danddefnyddir yn y Fro wledig neu’n ymwybodol o Un

 

 

redundant rural buildings-workspace-egs-Tec Marina

Ddigwyddiad Ysbrydoli Gweithleoedd newydd yn y Fro wledig

Dydd Mercher 17 Ionawr 2018 – 5.30pm i 8.00pm

Canolfan Gelf Sain Dunwyd, Coleg yr Iwerydd UWC, Castell Sain Dunwyd, Llanilltud Fawr, CF61 1WF

 

Digwyddiad i ddod â pherchnogion eiddo a busnesau sy’n chwilio am weithleoedd newydd ynghyd. Dewch i glywed am ffyrdd cyffrous o ddatblygu gweithleoedd newydd sy’n hyblyg ac yn arloesol.    Dysgwch gan ein panel o arbenigwyr sydd wedi trawsffurfio mannau gwaith yn weithleoedd arloesol gyda chyfleoedd i rwydweithio.

 

Cofrestrwch yma

 

redundant rural buildings-workspace-egs-rome old hall

Chwilio am Weithle yn y Fro wledig

Rydym yn awyddus i gael gwybod beth yw’r galw am y mathau gwahanol ar weithleoedd yn y Fro wledig.  

 

Mae’n bosibl eich bod yn unig fasnachwr sy’n gweithio o gartref ac yn teimlo’n ynysig, ond yn teimlo nad oes unrhyw le hyblyg ar gyfer swyddfa sy’n agos at eich cartref.   Efallai bydd gennych chi le swyddfa yng Nghaerdydd, ond yn teimlo’n rhwystredig ynglŷn ag eistedd yn y traffig bob dydd.  Efallai y buoch chi'n chwilio am le ar gyfer gweithdy yn y Fro wledig ac wedi methu dod o hyd i unrhyw beth sy'n addas.

  

Arolwg 

redundant buildings st athan

Argaeledd adeiladau segur ac adeiladau sy’n cael eu tanddefnyddio yn y Fro wledig

Os ydych yn ymwybodol o adeilad segur a danddefnyddir yn y Fro wledig hoffem glywed gennych.

 

Rydym yn awyddus i gael gwybod eich syniadau a'ch dyheadau ar gyfer yr adeilad.  Hoffem archwilio cyfleoedd i ddod â’r adeiladau hyn yn fyw eto.

 

Arolwg

 

Hoffem fynd â chi ar daith i archwilio dewisiadau addas ar gyfer datblygu'r adeiladau hyn, er mwyn annog twf busnes yn y Fro wledig.