Top

Brig

Gweithgareddau Rhieni a Phlant Gyda’i gilydd

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol yn peilota project er mwyn galluogi gweithgareddau newydd i gael eu rhedeg gyda rhieni a phlant ochr yn ochr.  

 

Bydd y peilot yn targedu plant oed ysgol (o 4 i 18 mlwydd oed) gyda'u rhieni/ neiniau a theidiau/ gofalwyr.   Mae hyn yn galluogi defnyddio ‘amser segur' rhieni a dileu rhwystrau o ran gofal plant. 

 

 

parent and child poster welsh

Galwad i Ddarparwyr Gweithgareddau – mae angen eich help arnom!

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r cynllun peilot hwn?

 

Mae hwn yn gyfle i brofi ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaeth newydd heb unrhyw risg i chi.  Byddwn yn eich helpu gyda marchnata ac yn datblygu rhwydweithiau â chymunedau lleol. 

 

Rhagor o wybodaeth

 

Cysylltwch â ni i drafod eich syniadau gyda’r tîm. Mae angen i ddarparwyr gweithgareddau gwblhau ffurflen gais fer i’w galluogi i gymryd rhan.

 

Y dyddiad cau i ddarparwyr gweithgareddau ddatgan diddordeb mewn cymryd rhan yw Dydd Llun 18 Rhagfyr 2017.

parent and child surfing and exercise

Pa fath o weithgareddau fyddwn ni’n eu cefnogi?

Gellid cefnogi ystod o weithgareddau gwahanol gan gynnwys gweithgareddau ffitrwydd/chwaraeon priodol, coginio, celf a chrefftau.

 

Mae’n rhaid i’r gweithgareddau fod yn ffordd newydd o gyflwyno i’r darparwr gweithgareddau. Ni fyddai gweithgareddau sy’n cynnal gweithgareddau rhieni a phlant ochr yn ochr yn gymwys.

child going craft

Ble bydd y gweithgareddau’n digwydd?

Mae’r project yn cael ei beilota yng nghymunedau a dargedir Saint Athan, Gwenfô, Y Rhws ac Ystradowen lle cafodd yr anghenion eu hadnabod trwy’r peilot mapio cymunedol.  

Willow Weaving at Monkswood (

Pryd fydd y gweithgareddau’n cael eu cynnal?

Cynhelir y gweithgareddau rhwng Ebrill a Hydref 2018.  Bydd rhagor o wybodaeth i ddilyn ar ôl i raglen o weithgareddau gael ei chreu