Top

Brig

Gweithgareddau Rhieni a Phlant Ynghyd

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol yn treialu project fydd yn galluogi gweithgareddau newydd i gael eu cynnal ar gyfer rhieni a phlant ynghyd.  

 

Cysylltwyd â’r holl ddarparwyr gweithgareddau yn yr ardal i weld a oedd gan unrhyw un ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y peilot.  Dewiswyd 11 o wahanol ddarparwyr gweithgareddau i gynnal amrywiaeth o Ddyddiadau Diwrnod Allan, gan gynnwys gwersi Ffrangeg, crefftau, coginio, dysgu yn yr awyr agored, ymlacio, dawns, sgiliau syrcas a hyd yn oed sesiynau ffitrwydd milwrol.

 

Mae’r peilot yn cynnig rhywbeth gwahanol i deuluoedd y Fro ei wneud yr haf hwn ac yn rhoi cyfle iddynt dreulio amser gwerthfawr gyda’i gilydd.  Gall y diwrnodau hyn hyd yn oed ysgogi hobi hirdymor newydd i’r teulu. Bydd y peilot yn cael ei gynnal rhwng mis Ebrill a mis Hydref. Cynhelir y gweithgareddau mewn pedair ardal wledig y Fro: Sain Tathan, Gwenfô, Y Rhws ac Ystradowen. 

 

Gall teuluoedd gael mwy o wybodaeth ac archebu lle yn

Dyddiadau Diwrnod Allan 

neu drwy dudalen Facebook Cymunedau Gwledig Creadigol.