Top

Brig

Codi Ysbryd Cymunedol  

Mae’r Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol yn lansio project peilot i helpu cymunedau yn y Fro wledig i rannu eu profiadau a dysgu gan ei gilydd er mwyn galluogi cymunedau i gryfhau ac ailgodi’r ysbryd cymunedol. 

 

Ein nod yw meithrin ysbryd cymunedol mewn gwahanol bentrefi yn y Fro wledig ac arddangos arferion gorau.    Rydym ni eisiau grwpiau cymunedol a gwirfoddol lleol i rannu a dathlu eu llwyddiannau o ran ysbryd cymunedol, fel y gellir ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.   

 

Bydd hyd at £1000 ar gael ar gyfer i gefnogi gweithgareddau newydd i hybu ysbryd cymunedol yn eich cymunedau. 

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

st athan volunteer day (18)

Cymunedau’n Dod Ynghyd

Cafwyd ymateb rhagorol gan gymunedau yn y Fro wledig.  Mae dros 20 o gymunedau gwahanol wedi dod ynghyd i gymryd rhan wrth rannu dysg a phrofiadau yn eu cymuned.  Mae pob cymuned yn meddwl am syniadau newydd ar gyfer gweithgareddau arloesol i helpu i greu ysbryd cymunedol.

FunDay (26)

Beth a olygwn wrth ysbryd cymunedol?

Mae sawl dull a modd o ddatblygu ysbryd cymunedol Gallai hyn gynnwys;

  • gwella cyfathrebu gyda holl drigolion y pentref gyda gwefan newydd neu gylchlythyr;
  • trefnu gweithgaredd mapio/ymgysylltu cymunedol,
  • tynnu pawb ynghyd ar gyfer gweithgaredd penodol megis plannu coed.
  • cynnal digwyddiad newydd i ddod â’r gymuned ynghyd, a
  • cynnig arwyddion o ewyllys da cymdogol
wenvoe community mapping

Pwy all gymryd rhan? 

Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau sy’n cynrychioli traws-doriad o’u cymuned e.e. Cynghorau cymuned, cymdeithasau neuaddau pentref, cymdeithasau preswylwyr  Rhoddir ystyriaeth i grwpiau eraill os allan nhw arddangos fod cynrychiolaeth dda o’r gymuned yn chwarae rhan.