Ecsploetio Technoleg Ddigidol

Yn eich cefnogi i wneud y mwyaf o gyfleoedd digidol yn eich cymuned neu fusnes. 

 

Os oes gennych syniad arloesol ynghylch cyrchu gwasanaethau, aros yn gysylltiedig neu ddatblygu eich busnes trwy ddefnyddio technoleg ddigidol, yna siaradwch gyda ni.  Neu, mae croeso i chi osod her i ni!  Bydden ni’n croesawu'r cyfle i’ch cefnogi i oresgyn her ddigidol, neu her y gellir ei datrys gyda datrysiad digidol. 

 

 Exploiting Digital Technology

 

 

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dewch yn ôl yn fuan i weld rhai projectau rydyn ni’n eu cefnogi dan y thema hon.