Top

Brig

Ynni Gwyrdd Cymunedol

Yn eich helpu chi i adnabod anghenion a chyfleoedd o ran ynni yn eich cymuned, a gweithio gyda chi i ymchwilio iddynt ymhellach.

 

Efallai fod gennych syniadau sy’n harneisio'r ynni yn eich pentref neu gymuned, neu efallai nad oes gennych unrhyw syniadau o gwbl ond hoffech archwilio'r potensial ar gyfer eich ardal, beth bynnag fo’r achos, hoffem glywed gennych. 

 

Green Community Energy

 

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dewch yn ôl yn fuan i weld rhai projectau rydyn ni’n eu cefnogi dan y thema hon.

Creative-Rural-Communities-logo

 

 

Rhannu Hoffi