Top

Brig

Cymunedau Gwledig Creadigol

Sefydlwyd yn 2004, Cymunedau Gwledig Creadigol yw menter adfywio wledig Cyngor Bro Morgannwg.

 

Rydym yn gweithio gyda chymunedau a mentrau i ddatblygu projectau a syniadau arloesol a fydd yn creu manteision cymdeithasol ac economaidd tymor hir ar gyfer Bro Morgannwg.

 

Dysgwch sut gyda’n ffilm sydyn:

 

 

Eisiau siarad am eich syniadau?

 

Cysylltwch â ni a siaradwch am eich syniadau i weld sut maen nhw’n cyd-fynd ag un o'r themâu canlynol, neu edrychwch ar y themâu i weld pa fath o brojectau yr ydym wedi bod yn gweithio arnynt:

 

1. Y Fro Deniadol

 

2. Labodry Arloesi Busnes

 

3. Cymunedau sy'n Esblygu

 

4. Ynni Gwyrdd Cymunedol

 

5. Ecsbloetio Technoleg Digidol

Creative-Rural-Communities-logo

 

Paws-in-the-vale-logo

Pawennau yn y Fro

Cynllun sy’n dynodi ymhle mae croeso i gŵn yng nghefn gwlad Bro Morgannwg yw ‘Pawennau yn y Fro’. Rydyn ni’n helpu siopau, llefydd bwyta a lletyai yn y Fro wledig i groesawu cŵn yn ystod y cyfnod hwn ac asesu’r effaith mae’n ei gael.

 

Pawennau yn y Fro

 

 

 

Rydym wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bro Morgannwg. Rydym hefyd yn darparu projectau eraill sy’n cyd-fynd â’n LDS sy’n cael eu hariannu weithiau gan gyllidwyr allanol. Hefyd rydym yn cynnal projectau penodol a ariennir gan Sefydliad Waterloo a Chymunedau Arfordirol.

 

 EAFRD Leader Logo