Top

Brig

Cymunedau Gwledig Creadigol

Sefydlwyd yn 2004, Cymunedau Gwledig Creadigol yw menter adfywio wledig Cyngor Bro Morgannwg.

 

Rydym yn gweithio gyda chymunedau a mentrau i ddatblygu projectau a syniadau arloesol a fydd yn creu manteision cymdeithasol ac economaidd tymor hir ar gyfer Bro Morgannwg.

 

Sheep close up

Astudiaeth ar y Farchnad Da Byw

Dyma gyfle i ddweud eich dweud am ddyfodol marchnadoedd da byw, hybiau bwyd a chyfleusterau i gynhyrchwyr ym Mro Morgannwg. Dyddiad cau’r arolwg yw 15.06.2018.

 

Cwblhewch yr arolwg yma

 

Dysgwch sut gyda’n ffilm sydyn:

 

 

Eisiau siarad am eich syniadau?

 

Cysylltwch â ni a siaradwch am eich syniadau i weld sut maen nhw’n cyd-fynd ag un o'r themâu canlynol, neu edrychwch ar y themâu i weld pa fath o brojectau yr ydym wedi bod yn gweithio arnynt:

 

1. Y Fro Deniadol

 

2. Labodry Arloesi Busnes

 

3. Cymunedau sy'n Esblygu

 

4. Ynni Gwyrdd Cymunedol

 

5. Ecsbloetio Technoleg Digidol

Creative-Rural-Communities-logo

iStock-485150094 family photo

Dyddiadau Diwrnod Allan 

Mae teuluoedd yn cael y cyfle i wneud rhywbeth gwahanol gyda’i gilydd fel rhan o gynllun a gyflwynir gan Dîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg

 

Dyddiadau Diwrnod Allan

 

 

Rydym wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bro Morgannwg. Rydym hefyd yn darparu projectau eraill sy’n cyd-fynd â’n LDS sy’n cael eu hariannu weithiau gan gyllidwyr allanol. Hefyd rydym yn cynnal projectau penodol a ariennir gan Sefydliad Waterloo a Chymunedau Arfordirol.

 

 EAFRD Leader Logo