Top

Brig

Cynllun Grant Ysbrydoli’r Fro  Inspiring-the-Vale-logo

Mae’r cynllun yn cynnig cymorth i bobl ifanc sy’n ceisio gweithredu eu syniad am fusnes neu fenter gymunedol

 

Nod y cynllun yw hwyluso arloesi gyda phwyslais ar gefnogaeth ac anogaeth.

 

Sut mae e’n gweithio? 

 

Bwriad y cynllun yw helpu pobl ifanc o dan 30 oed ym Mro Morgannwg i sefydlu busnes.

Mae hyd at £3,000 ar gael i gynorthwyo ymgeiswyr dilys i gyfrannu at gost sefydlu busnes newydd. Bydd grant Ysbrydoli’r Fro yn cefnogi hyd at 80% o’r costau neu £3,000 - pa un bynnag yw’r isaf.

Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno Cynllun Busnes tair blynedd a ffurflen gais, a fydd yn cael eu hasesu gan y panel i’w cymeradwyo.

 

Awydd gwybod mwy? 

 

Os oes gennych ddiddordeb yn y cynllun neu os ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth bellach, gallwch chi ddarllen y canllawiau (Saesneg yn unig) sydd wedi cael eu llunio i helpu wrth wneud cais.  

 

I fynegi diddordeb yn y cynllun, llenwch y ffurflen hon (Saesneg yn unig). 

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Chymunedau Gwledig Creadigol.

 

 

Dyma rai o ymgeiswyr llwyddiannus blaenorol y cynllun – straeon i’ch ysbrydoli …

 

 

Bursary - Cobbles Kitchen and Deljavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("p_U304689b5a8869c1494ee5e9c03165402_DialogueControl_SaveButton", "", true, "", "", false, true))i

 

 

Bursary - Muscle Pax

 

  

 

 

Bursaries - Helman-2

 

 

 

Bursaries Fern-Coslett

 

 

 

Bursaries Jennifer-Baldry-2

 

  

Bursaries Matt-Hughes

 

 

Bursaries Monique-post-2