Top

Brig

Cyflymu Cymru

Bydd trigolion a busnesau ym Mro Morgannwg ymhlith y rhai cyntaf yng Nghymru i elwa ar raglen arloesol Cyflymu Cymru sy'n werth miliynau o bunnau, gan ddod â band llydan ffeibr i Gymru.

Logo Cyflymy Cymru

Band llydan ffeibr yw’r genhedlaeth nesaf o fand llydan – llawer cyflymach, yn fwy dibynadwy ac mae’n defnyddio technoleg wahanol.

 

Caiff band llydan traddodiadol ei gludo drwy linellau ffôn copr ond mae band llydan ffeibr yn defnyddio cebl ffeibr optig. 

 

Bydd hyn yn gallu trawsnewid bywyd, gwaith a hamdden dinasyddion ar draws Bro Morgannwg.  At hyn, bydd band llydan Cyflymu Cymru yn hybu'r economi’n lleol, gan alluogi busnesau i weithio'n fwy effeithiol mewn ffyrdd newydd a chysylltu â chwsmeriaid newydd.

 

 

Dyn a menyw yn defnyddio gluniadurCyflwyno Cyflymu Cymru

 

Mae ffeibr eisoes ar gael mewn rhai ardaloedd gan gynnwys yn y Barri, yn Llanilltud Fawr ac ym Mhenarth oherwydd i BT ei gyflwyno'n fasnachol. Byddwn yn mynd yn ôl at rai o’r cyfnewidfeydd hyn o dan raglen Cyflymu Cymru.  Caiff wyth cyfnewidfa ffôn sy'n gwasanaethu Bro Morgannwg eu diweddaru o dan raglen Cyflymu Cymru.

  

Gweld a yw Cyflymu Cymru ar gael yn eich ardal.

Mae ardaloedd yn y trefi hyn, Y Bont-faen, Dinas Powys, y Rhws, Southerndown, Sili, y Wig a Sain Tathan, ymhlith y cymunedau cyntaf ym Mro Morgannwg a fydd yn gallu defnyddio'r gwasanaeth newydd hwn o dan y rhaglen. Y bwriad yw y bydd yn mynd yn fyw yn Nhresimwn yn ystod gwanwyn 2016.

 

Cofrestru’ch diddordeb

Os ydych yn byw ym Mro Morgannwg, cofrestrwch eich diddordeb ar wefan Cyflymu Cymru.  Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am y rhaglen a byddwch yn cael cylchlythyr drwy’r post yn gadael ichi wybod pan fydd band llydan ar gael i chi.  Mae nifer o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn cynnig y gwasanaeth, felly gallwch siopa o gwmpas a dewis y fargen orau i chi.  

 

Astudiaeth Achos

Dyma sylwadau pâr ifanc sydd yn byw yng Ngwenfô ac yn cefnogi'r ymgyrch. 

 

Pum ffordd mae'r rhyngrwyd wedi newid Bro Morgannwg 

Darllenwch am sut mae'r rhyngrwyd wedi newid bywydau ar draws Y Fro.