Top

Brig

purple logo 2

Dysgu Cymraeg - Y Fro

Canolfan Ddysgu Cymunedol Palmerston

Cilgant Cadog, Y Barri CF63 2NT

  • 01446 730402

Darparu gwersi a gweithgareddau Cymraeg o’r ansawdd uchaf ar draws ystod o lefelau a hyfedredd, gan weithio i sicrhau datblygiad sgiliau yn y Gymraeg, ond hefyd bod eich perthynas ddatblygol gyda’r iaith yn un hwyliog a buddiol.

 

 

SADWRN SIARAD HYDREF

 

https://dysgucymraeg.cymru/amdanom/darparwyr/cyngor-bro-morgannwg/