Top

Brig

Sgiliau Cyfrifiadura 

Canolfan Ddysgu'r Fro

Llawr Cyntaf, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW

 

Ymunwch â chwrs TGCh i wella eich sgiliau digidol, creu CV, ennill sgiliau gwaith a chwilio a gwneud cais am swyddi. Mae gennym nifer o weithdai cyfrifiadura ar bob lefel, o ddechreuwyr i ddefnyddwyr hyderus.

 

A allaf ennill cymwysterau?

Mae pob cwrs yn arwain at dystysgrifau Agored Cymru ac ECDL (Trwydded Yrru Cyfrifiadurol Ewropeaidd).

 

Pryd gallaf ddechrau?

Gallwch ddechrau unrhyw bryd.  Ffoniwch y Ganolfan gyntaf, neu galwch heibio er mwyn i ni roi rhagor o wybodaeth i chi am ein dosbarthiadau, diwrnodau ac amseroedd.

 

Cost?

Mae llawer o’r cyrsiau am ddim (os ydych yn gymwys). Efallai y bydd ffioedd ar gyfer ECDL. Gofynnwch wrth wneud eich ymholiad.

bigstock-Laptops-In-An-Empty-Room-1723127 (1)

Cyrsiau Sgiliau Cyfrifiadur

 

courses
Teitl y CwrsDyddAmser

Gweithdal Cyfrifiadura

 

Ysgrifennu CV

 

Chwillo am swydd

 

ECDLPob diwrnod 9.30am -12:00pm
12.30pm - 3:00pm
Nos Llun 5.30pm - 8:00pm