Top

Brig

Sgiliau Hanfodol 

Canolfan Ddysgu'r Fro

Llawr Cyntaf, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW

 

Mae darllen, ysgrifennu, mathemateg a chyfrifiadura yn eich helpu i ddod yn eich blaen mewn bywyd ac mewn gwaith. Os ydych am wella’ch sgiliau, neu os nad oes gennych gymwysterau, dyma fan gwych i gychwyn. Gallwch weithio ar eich cyflymder eich hun neu mewn grwpiau bach.

 

A allaf ennill cymwysterau?

Rydym yn cynnig cymwysterau Sgiliau Hanfodol City & Guilds o Lefel Mynediad 1 i Lefel 2.

 

Pryd allaf  ddechrau?

Gallwch ddechrau unrhyw bryd.  Ffoniwch y Ganolfan gyntaf, neu galwch heibio er mwyn i ni roi rhagor o wybodaeth i chi am ein dosbarthiadau, diwrnodau ac amseroedd.

 

Cost

Mae’r cyrsiau am ddim.

english maths courses

Cyrsiau Mathemateg

 

courses
Teitl y CwrsDyddAmser
Mathemateg Lefel Mynediad Llun 9.30am -12:00pm
Gweithdy Mathemateg Llun 1:00pm - 3:00pm

Cyrsiau Mathemateg

Llun 6.30pm - 9:00pm
Cyrsiau Mathemateg Mercher 1:00pm - 3:00pm
Mathemateg Lefelau 1 a 2 Gwener 9.30am - 12.00pm

Cyrsiau Saesneg

 

courses
Teitl y CwrsDyddAmser
Saesneg Lefel Mynediad Llun 1:00pm - 3:00pm
Saesneg Lefel Mynediad Mawrth 9.30am - 12:00pm
Saesneg Lefelau 1 a 2 Mawrth 1:00pm - 3:00pm
Saesneg Lefelau 1 a 2 Gwener 9.30am - 12:00pm
Gweithdy Saesneg Llun 6.30pm - 9:00pm