Top

Brig

Fframwaith Canol Trefi

Yn ddiweddar comisiynodd y Cyngor ymgynghorwyr i gynhyrchu fframwaith i arwain dyfodol y canol trefi'r prif brif dref ym Mro Morgannwg.

 

Canol Tref

Derbyniwyd y drafft terfynol o’r adroddiad yn ddiweddar a chyflwynwyd gerbron  Cabinet y Cyngor ar 20 Mai 2013. Ystyriodd yr adroddiad fframwaith rôl Heol Holton a High Street/Broad Street yn y Barri, a chanol trefi Penarth, Llanilltud Fawr a’r Bont-faen. Gwnaed ymweliadau safle manwl ac ystyriodd y comisiwn gryfderau a gwendidau pob canol tref yn ogystal â'r heriau'n eu hwynebu. Wrth gynhyrchu’r ddogfen, cynhaliwyd digwyddiadau ymgynghori ar gyfer pob canol tref.

 


Mae’r Cyngor yn cynnal sesiynau ymgynghorol drwy wahoddiad yn unig i sectorau busnes pob canol tref.

 

Caiff adborth a dderbynnir am y ddogfen fframwaith ddrafft ei ystyried ac os yw'n briodol, fe'i hymgorfforir cyn i'r fframwaith gael ei fabwysiadu'n ffurfiol

 

Rhannu Hoffi