Top

Top

Barry Town Council By-election

Gibbonsdown Ward

03 Novemeber 2016

 

DECLARATION OF RESULT OF POLL/CYHOEDDI CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

 

I, Debbie Marles, RETURNING OFFICER at the election of a TOWN COUNCILLOR for the GIBBONSDOWN WARD of BARRY TOWN COUNCIL held on the 3rd November 2016

 

Yr wyf i, Debbie Marles, SWYDDOG CANYNIADAU yn yr etholiad ar gyfer ethol CYNGHORYDD TREF ar gyfer WARD GIBBONSDOWN, CYNGOR TREF Y BARRI a gynhaliwyd ar 3 Tachwedd 2016

 

do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the election is as follows:-

yn cyhoeddi drwy hyn fod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob ymgeisydd yn yr etholiad fel a ganlyn:-

 

Names of candidates

Enwau’r ymgeiswyr

 

Number of votes recorded

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd

Surname

Cyfenw

Other Names

Enwau Eraill

Party

Plaid

AVIET

Julie

 

Welsh Labour / Llafur Cymru 

  

444

ELECTED

A ETHOLWYD

ROWLANDS

Leighton

 

Welsh Conservative Party Candidate

 155

 

 

TOWNSEND

Liam Terrence Colin

 

Plaid Cymru - The Party Of Wales    

 213

 

 

 

The number of ballot papers rejected was as follows:-

Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd:-

 

a)   want of official mark

 0

diffyg nod swyddogol

b)   voting for more candidates than voter was entitled to

 0

pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag a ganiatawyd

c)   writing or mark by which voter could be identified

 0

ysgrifennu neu farcio’r papur fel y gellid adnabod y pleidleisiwr

d)   being unmarked or wholly void for uncertainty

 8

papurau heb eu marcio a rhai sy’n annilys oherwydd ansicrwydd

TOTAL

 820

CYFANSWM

 

and I do hereby declare that the said JULIE AVIET is duly elected for the GIBBONSDOWN WARD of BARRY TOWN COUNCIL.

 

ac yr wyf yn datgan trwy hyn mai JULIE AVIET a etholwyd ar gyfer WARD GIBBONSDOWN, CYNGOR TREF Y BARRI.

 

Share on facebook Like us on Facebook