Top

Top

Vale of Glamorgan Council By-election

Gibbonsdown Ward

03 November 2016

 

 DECLARATION OF RESULT OF POLL/CYHOEDDI CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

 

I, Debbie Marles, RETURNING OFFICER at the election of a COUNTY COUNCILLOR for the GIBBONSDOWN WARD of the VALE OF GLAMORGAN COUNCIL held on the 3rd November 2016

 

Yr wyf I, Debbie Marles, SWYDDOG CANLYNIADAU yn yr etholiad ar gyfer ethol CYNGHORYDD SIR I WARD ETHIOLIADOL GIBBONSDOWN, CYNGOR BRO MORGANNWG a gynhaliwyd ar 3 Tachwedd 2016

 

do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the election is as follows:-

yn cyhoeddi drwy hyn fod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob ymgeisydd yn yr etholiad fel a ganlyn:-

 

Names of candidates

Enwau’r ymgeiswyr

 

Number of votes recorded

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd

Surname

Cyfenw

Other Names

Enwau Eraill

Party

Plaid

AVIET

Julie

 

Welsh Labour / Llafur Cymru    

 404

ELECTED

A ETHOLWYD 

GERONI

Jennifer

 

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 7

 

 

HARKUS

Dennis Bernard

 

Independent    

 113

 

 

HODGES

Shirley Ann

 

Plaid Cymru - The Party Of Wales    

 161

 

 

HUNTER-CLARKE

Robin James

 

UKIP Wales

54

 

 

ROWLANDS

Leighton

 

Welsh Conservative Party Candidate

 104

 

 

 

The number of ballot papers rejected was as follows:-

Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd:-

 

a)   want of official mark

 0

diffyg nod swyddogol

b)   voting for more candidates than voter was entitled to

 0

pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag a ganiatawyd

c)   writing or mark by which voter could be identified

 0

ysgrifennu neu farcio’r papur fel y gellid adnabod y pleidleisiwr

d)   being unmarked or wholly void for uncertainty

 3

papurau heb eu marcio a rhai sy’n annilys oherwydd ansicrwydd

TOTAL

 846

CYFANSWM

 

and I do hereby declare that the said JULIE AVIET is duly elected for the GIBBONSDOWN WARD of the VALE OF GLAMORGAN COUNCIL.

 

ac yr wyf yn datgan trwy hyn mai JULIE AVIET a etholwyd i GYNGOR SIR BRO MORGANNWG – WARD ETHIOLIADOL GIBBONSDOWN.

 

Share on facebook Like us on Facebook