Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Darganfyddwch pa barciau yn y Fro a enillodd Wobr y Faner Werdd

MAE Cyngor Bro Morgannwg wedi rhagori unwaith eto yng Ngwobrau'r Faner Werdd, gan ymddangos fel un o'r awdurdodau sy'n perfformio orau yng Nghymru.

Cymeradwyo'r gwaith i adfywio Sied Nwyddau

Mae project cyffrous gwerth £9 miliwn i droi'r hen Sied Nwyddau reilffordd a'r tir cyfagos yn Hood Road, Glannau'r Barri, yn gynllun defnydd cymysg, gan gynnwys pentref cynwysyddion llong a chyfadeilad fflatiau wedi cael ei gymeradwyo.

Cyngor Bro Morgannwg yn parhau â mentrau i leihau'r defnydd o blastigau defnydd untro

Yn dilyn gosod ffynhonnau yfed modern ledled y Fro, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymuno â Radio Bro i roi poteli dŵr y gellir eu hail-ddefnyddio i wirfoddolwyr.

Negeseuon Treth Twyllodrus

Mae wedi dod i sylw'r Cyngor bod nifer o breswylwyr wedi derbyn galwadau ffôn, negeseuon testun ac e-byst twyllodrus gan bobl sy'n honni eu bod yn gweithio i CThEM ac yn dweud eu bod am fynd â hwy i'r llys er mwyn hawlio treth heb ei thalu.

Mwy o newydyddion...