Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Cyngor yn helpu clwb dawns i gael cyllid

Mae clwb dawns yn y Barri wedi cael llawr newydd wedi ei osod yn unswydd at y diben ar ôl i Gyngor Bro Morgannwg ei helpu i sicrhau arian.

Brecon Court developers recognised by Considerate Constructors Scheme

Developers at the Vale of Glamorgan Council's Brecon Court site in Barry have been recognised by the Considerate Constructors Scheme for the excellent standards they maintain.

Gwaith yn dechrau ar neuadd bentref Aberogwr

Mae gwaith wedi dechrau ar neuadd bentref newydd yn Aberogwr.

Cyngor Bro Morgannwg yn cynyddu stoc tai cymdeithasol a fforddiadwy

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau rhaglen waith uchelgeisiol i gynyddu'r ddarpariaeth tai fforddiadwy fydd yn gweld 500 o eiddo Cyngor yn cael eu hadeiladu dros y bum mlynedd nesaf

Mwy o newydyddion...