Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Athrawon yn chwarae rhan hanfodol yn yr ymateb i Coronafeirws

Mae Athrawon ar hyd a lled y Fro yn parhau i fynd i'r ysgol i ofalu am blant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol, gan sicrhau bod rhieni sy'n cyflawni rolau hanfodol yn gallu helpu yn yr ymateb i Coronafeirws.

Childcare provision for the Vale of Glamorgan's key workers

Childcare provision for the Vale of Glamorgan's key workers doing essential work through the COVID-19 outbreak has changed to a hub-based system.

Vale of Glamorgan Council closes all public spaces

THE Vale of Glamorgan Council has taken the decision to close parks and public spaces until further notice in response to the Coronavirus outbreak.

Mwy o newydyddion...