Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Canol tref y Barri yw'r gorau yng Nghymru o ran cadw siopau cadwyn

Canol tref y Barri yw'r gorau yng Nghymru o ran cadw siopau cadwyn

Mesurau llymach ar drwyddedu tacsis gan Gyngor Bro Morgannwg

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael â gyrwyr tacsis anaddas.

Diwrnod y Llynges Fasnachol

Cynhelir gwasanaeth coffa ddydd Mawrth 3 Medi, 10.00am yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri.

Lansio Bin Bwced a Rhaw yn Ynys y Barri i fynd i'r afael â phlastig untro

Mae bin bwced a rhaw fydd yn annog ailddefnyddio teganau traeth wedi'i ddatgelu yn Ynys y Barri cyn penwythnos Gŵyl y Banc mis Awst.

Mwy o newydyddion...