Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Arweinydd y Cyngor yn cyhoeddi neges cyn y digwyddiadau sydd ar y gweill

Arweinydd Cyngor wedi atgoffa trigolion o'r angen i gadw at gyfyngiadau'r cyfnod atal wrth i ni fynd at driawd o ddigwyddiadau a fyddai fel arfer yn cynnwys y cyhoedd yn ymgynnull.

Bro Morgannwg yn datgelu cynlluniau ar gyfer Ysgol y Deri 2

Mae Cyngor yn cynllunio ateb y galw eithriadol am ddarpariaeth addysg arbennig drwy godi adeilad ysgol gynradd newydd gwerth ger Penarth.

Diweddariadau Coronafeirws 2020

Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod Coronafeirws

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Mwy o newydyddion...