Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Arwienydd Wleidyddol Newydd i Gyngor Bro Morgannwg

Mae'r Cynghorydd Neil Moore wedi'i benodi fel Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg yn dilyn pleidlais yng Nghyfarfod Blynyddol yr awdurdod lleol ar 20 Mai 2019.

Datblygwyr ysgolion newydd y Barri yn rhoi nôl i'r gymuned

Yn rhan o gyfraniad Cyngor Bro Morgannwg at Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, bydd y Cyngor yn adeiladu tri adeilad ysgol newydd wedi'u hadfywio yn Y Barri, yn gweithio gyda'r contractwyr Bouygues, ISG a Morgan Sindall.

Rheoliadau Adnabod ceffylau (Cymru)

Ar 12 Chwefror 2019 daeth y Rheoliadau Adnabod Ceffylau i rym yng Nghymru.

Cynefin bywyd gwyllt newydd i gael ei greu ym Mharc Gwledig Porthceri

Bydd cynefin newydd i blanhigion a bywyd gwyllt prin yn cael ei sefydlu ar safle'r cwrs golff byr gwag ym Mharc Gwledig Porthceri.

Mwy o newydyddion...