Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Cyngor i nodi Diwrnod y Cadoediad

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn dal i gefnogi'r Lleng Brydeinig Frenhinol drwy gynnal seremoni gosod torch i nodi Diwrnod y Cadoediad ar ddydd Llun 11 Tachwedd.

Astudiaeth marina ar gyfer Dociau'r Barri

Gallai cychod bach a chychod hwylio fod yn angori yn Noc y Barri yn y dyfodol ar ôl i Gyngor Bro Morgannwg a Chymdeithas Porthladdoedd Prydain (ABP) gomisiynu The Marine Group i ymchwilio i'r posibilrwydd o greu Marina.

Arddangosfa CGGC yn Oriel Gelf Ganolog

The Vale of Glamorgan Council run gallery is currently showcasing work by members of the Contemporary Art Society for Wales (CASW).

Y Cyngor yn gosod ei gynlluniau ar gyfer dyfodol disgleiriach ger bron preswylwyr y Fro

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi ei Cynllun Corfforaethol drafft sy'n nodi sut y caiff gwasanaethau eu darparu dros y pum mlynedd nesaf.

Mwy o newydyddion...