Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Cyngor y Fro'n cyhoeddi rhybudd ynghylch defnyddio parciau

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhybuddio trigolion y caiff parciau a mannau agored eu gorfodi i gau eto os bydd ymwelwyr yn parhau i dorri rheolau ynglŷn â'u defnyddio.

Ailagor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Bydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn ailagor o ddydd Mawrth 26 Mai, ond byddant yn gweithredu drwy apwyntiad yn unig, er mwyn helpu i gydymffurfio â rheoliadau ymbellhau cymdeithasol, yn diogelu trigolion a staff.

Cyngor Bro Morgannwg i ddiwygio cyfyngiadau mewn parciau a pharciau gwledig

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu caniatáu mynediad cyfyngedig at barciau a pharciau gwledig er mwyn i drigolion lleol wneud ymarfer corff yn dilyn y mân addasiadau i gyfyngiadau coronafeirws a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.

Hysbysiadau Cyfreithiol

Diwygiadau arfaethedig i Daliadau ym Meysydd Parcio Parciau Gwledig a Chanol Tref

Mwy o newydyddion...