Cysylltiadau Cyswllt Celf

Cysylltwch â Thîm Datblygu’r Celfyddydau ym mhob Awdurdod Lleol i ddysgu mwy am Gyfleoedd Cyswllt Celf yn eich ardal leol.

 

 

 

Pen-y-bont ar Ogwr

Swyddog Datblygu’r Celfyddydau - Andre Van Wyk 

 

Merthyr Tudful

Swyddog Datblygu’r Celfyddydau - Gus Payne

 

Rhondda Cynon Taf

Swyddog Datblygu’r Celfyddydau - Anne Hayes (Cyflenwi am Gyfnod Mamolaeth Caroline O'Neil)

 

Bro Morgannwg

Swyddog Datblygu’r Celfyddydau - Tracey Harding