Apiau a Gweithgareddau

Diddanwch i’r teulu cyfan gyda phecynnau gweithgareddau hwyl, gemau ac apiau.

 

Mae’r pecynnau gweithgaredd yma’n ddelfrydol wrth geisio annog aelodau iau’r teulu i ddod am wibdaith i’r arfordir, lle mae ein apiau Realiti Estynedig yn dod â hanes yn fyw

 

App Realiti Estynedig (RE) Parc Romilly

Mae Parc Romilly yn croesawu Cyril y Wiwer. Bydd ein gwiwer

RE yn eich tywys o gwmpas yApp screenshots llwybr, lle gallwch ddysgu am goed y parc a chwarae'r gêm ddeilen.

 

Android App Store Apple-Store

App Realiti Estynedig (RE) Parc Gwledig Porthceri 

Mae cymaint i’w weld a’i wneud ym Mharc Gwledig Porthceri, a bydd rhannau o’r parc yn dod yn fyw gyda'r app hwn wrth i chi gamu allan a chrwydro.

  • Gan ddefnyddio realiti estynedig (RE), gallwch gwrdd â Henry Ringham, y defnyddiwyd ei gwmni i drwsio’r draphont ar ôl iddi ddechrau dadfeilio 
  • Dysgwch am y diodydd hudol a grëwyd gan Ann Jenkin, gwrach Bwthyn Cliffwood, a’r ffordd y gallai fod wedi swyno pobl.  
  • Sylwch ar Felin Lifio Cwmcidi yn ymddangos ar ben ei sylfeini a gweld sut y’i gweithredwyd gan ddefnyddio’r pwll dwy ffrwd uwch ei ben   

Mae gan yr app lwybrau casglu wedi'u sbarduno gan GPS sy'n eich galluogi chi i grwydro’r parc a chasglu rhith-blanhigion a rhith-anifeiliaid ar hyd y daith wrth i chi gadw llygaid allan am rai go iawn. 

 

Mae modd i chi gasglu mythau a chwedlau o bob rhan o’r parc wrth ddilyn y llwybr straeon a cheir llwybr casglu i blant o amgylch ardal y dolydd hefyd, sy’n eu galluogi nhw i gasglu ffeithiau am wahanol anifeiliaid wrth iddynt redeg o gwmpas.

 

Ar ôl i chi gasglu cymeriadau, straeon, anifeiliaid a phlanhigion y realiti estynedig, caiff y rhain eu cadw yn eich casgliad er mwyn i chi eu gweld unrhyw bryd yr hoffech.

App Realiti Estynedig (RE) Arfordir Treftadaeth

  • Gweld Castell Dwnrhefn yn ei anterth
  • Darganfod sut roedd pobl yn byw ac yn masnachu yn y Gaer Fryniog o Oes yr Haearn ym Mae Dwnrhefn
  • Dysgu hanes y ‘Frolic’, stemar olwyn fawreddog â diweddglo trasig
  • Chwarae gêm ‘Wreckers’ Run’
  • Lawrlwytho un o’n pecynnau hwyl i’r teulu a dysgu am yr arfordir wrth i chi ei archwilio.
AR Trigger Points

Sganio ac Anturio

 

Pan fyddwch yn cyrraedd yr arfordir, cadwch lygad am y pwyntiau sbardun i lansio’r profiad Realiti Estynedig (RE)

 

AR-Trigger-Post

 

Wreckers-Run-Game

Gêm ‘Wreckers Run’ 

Ap RE y ‘Frolic’ 

Ap RE Castell 

Ap RE Caer Fryniog 

 

Activity-Packs

Pecynnau Gweithgareddau

O redeg o gwmpas mewn cestyll a chwrdd â môr-ladron mileinig i chwilota ffosiliau a hel Llychlynwyr i ffwrdd – mae rhywbeth yma i danio’r dychymyg a rhoi’r coesau ar ras i chi a phob aelod o’r teulu, a mwynhau.

 

Lawrlwythwch un o’n pecynnau hwyl i’r teulu a dysgu am yr arfordir wrth i chi ei archwilio.