Digwyddiadau a Gweithgareddau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg. 

 

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston  

Hwyl a Sbri – Gweithgareddau Gwyliau’r Haf i Blant

Dewch i gymryd rhan yn y gweithgareddau gyda'r Ceidwaid

 

 • Dydd Mawrth 23 Gorffennaf, 10.00am tan 12.00pm: Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

 • Dydd Lau 1 Awst, 10.00am tan 12.00pm: Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

 • Dydd  Mercher 7 Awst, 10.00am tan 12.00pm: Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

 • Dydd Mawrth 13 Awst, 10.00am tan 12.00pm: Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

 

Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Ffoniwch y Dderbynfa i gadw eich lle ar y gweithgaredd hwn ar

 • 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Parc Gwledig Porthkeri

Hwyl a Sbri – Gweithgareddau Gwyliau’r Haf i Blant

Dewch i gymryd rhan yn y gweithgareddau gyda'r Ceidwaid

 

 • Dydd Llun 29 Gorffennaf, 10.00am tan 12.00pm - Chwilota Pyllau Trai & Saffari Traethiau

 • Dydd Mercher 14  Awst, 10.00am tan 12.00pm - Chwilota am Ffosilau & Chwilota mewn Pwll

 • Dydd Mawrth  20  Awst, 10.00am tan 12.00pm - Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

 

Dewch i’r Porthordy’r Goedwig  am 9:55am i gofrestru

 

Ffoniwch y Dderbynfa i gadw eich lle ar y gweithgaredd hwn ar

 • 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Pentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston

Gweithgareddau Plant dros y Gwyliau, Clwb Helwyr Hanes

 

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd.

 

 

 • Dydd Gwener 26 Gorffennaf, 10.00am tan 11:30am: Clwb Helwyr Hanes

 • Dydd Gwener 2 Awst, 10.00am tan 11:30am: Clwb Helwyr Hanes

 • Dydd Gwener 9 Awst, 10.00am tan 11:30am: Clwb Helwyr Hanes

 • Dydd Gwener 16 Awst, 10.00am tan 11:30am: Clwb Helwyr Hanes

 • Dydd Gwener 23 Awst, 10.00am tan 11:30am: Clwb Helwyr Hanes

 • Dydd Gwener 30 Awst, 10.00am tan 11:30am: Clwb Helwyr Hanes

Cost: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

 

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw eich lle ar

 • 02920701678

 

 

Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Parc Dwnrhefn, Southerndown 

‘Hwyl a Sbri’ – Gweithgareddau Gwyliau’r Haf i Blant / Chwilota mewn Pyllau Glan Môr

 

Dewch i ymuno â’r ceidwaid i ddarganfod beth sy’n byw o dan y creigiau ac ar y traeth yn Nwnrhefn.

 

 • Dydd Mawrth 30 Gorffennaf, 10:30am: Chwilota mewn Pyllau Glan Môr.

 • Dydd Llun 12 Awst, 10:30am: Chwilota mewn Pyllau Glan Môr.

 • Dydd Gwener 14 Awst, 1.00pm: Chwilota mewn Pyllau Glan Môr. 

 • Dydd Mawrth 20 Awst, 2.00pm: Chwilota mewn Pyllau Glan Môr.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid talu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer plant 7+ oed.

Mae’r sesiynau’n para tua 90 munud.

 

Dewch i Ganolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown 15 munud cyn dechrau’r sesiwn er mwyn cofrestru

 

Ffoniwch y Dderbynfa i gadw eich lle ar y gweithgaredd hwn ar

 • 02920701678

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â chanolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg ar

 • 01656 880157

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Taith Ystlumod a Gwyfynod *Wedi ohirio*

Parc Gwledig Porthceri

Dewch i ddysgu mwy am greaduriaid rhyfeddol y nos. Cwrdd yn Mhorthordy’r Goedwig ym Mhorthceri. Dewch â thortsh. Rhaid cadw lle.

 

Pris: £3.00  yr oedolyn / £1.00 y plenty.

 

 • 01446 733589 / 029 20710678
 • porthkerry@valeofglamorgan.gov.uk

 

Group of nordic walkers with their walking poles

Age Cymru, Cyrsiau Cerdded Nordig

Mae Age Cymru yn cynnig cyrsiau cerdded Nordig cyson yn Llynnoedd Cosmeston i bobl dros eu 50 oed. Maent yn rhedeg dros bum wythnos, ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr. Mae diwrnodau ac amserau’n amrywio yn ôl y galw. Caiff polion eu darparu ar gyfer y cwrs.

  

Mae’r sesiynau’n gyfle i roi cynnig ar rai o dechnegau’r maes cynyddol boblogaidd a hwyliog hwn o ymarfer corff.

 

couple-walking

Cerdded 

Mae digon o lefydd i fwynhau cerdded yn ardaloedd ein harfordir a chefn gwlad, o lan y môr i dir comin a bryniau. Galwch heibio i un o’n canolfannau ymwelwyr i gasglu canllaw teithiau cerdded, llwybrau trywyddu, mapiau a theithiau byd natur. 

Cyclists

Seiclo

Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn hygyrch i seiclwyr yr holl ford ar hyd yr heol o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Gallwch chi hefyd farchogaeth drwy ein parciau gwledig ac archwilio byd natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.

Sea-swimmers

Chwaraeon dŵr

Does dim rhyfedd fod y rhain mor boblogaidd ymhlith trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd pan fod 14 milltir o arfordir i’w fwynhau. Galwch heibio i Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth neu Lynnoedd Cosmeston am wybodaeth bellach am syrffio, caiacio, plymio, rhwyf-fyrddio a bordhwylio.