Digwyddiadau a Gweithgareddau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg. 

 

Helfa a Chwilota

Llynnoedd Cosmeston

  • Dydd Sadwrn 25, dydd Sul 26 a dydd Llun 27 Mai

Dewch draw i Lynnoedd Cosmeston a rhoi cynnig ar ein hantur ‘Helfa a Chwilota’  Casglwch eich map o’r dderbynfa, dilynwch y cliwiau i ateb y 10 cwestiwn a chasglu 5 o’r eitemau rhestredig.  Pan fyddwch wedi cwblhau’r helfa, ewch yn ôl i’r dderbynfa i wirio eich atebion a hawlio eich bag o bethau da.

 

Amser Unrhyw bryd rhwng 10.00am a 3.30pm

Pris £3.50 yr un

 

  • 02920701678

 

Gweithgaredd heb arweinydd yw hwn o amgylch Llyn y Dwyrain; rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

 

Taith Ystlumod a Gwyfynod *Wedi ohirio*

Parc Gwledig Porthceri

  • Dydd Mercher 29 Mai, 8.45pm tan ei bod wedi nosi

Dewch i ddysgu mwy am greaduriaid rhyfeddol y nos. Cwrdd yn Mhorthordy’r Goedwig ym Mhorthceri. Dewch â thortsh. Rhaid cadw lle.

 

Pris: £3.00  yr oedolyn / £1.00 y plenty.

 

  • 01446 733589 / 029 20710678
  • porthkerry@valeofglamorgan.gov.uk

 

Clirio Nant Porthceri

Parc Gwledig Porthceri

  • 10.15am - 1.00pm

Mae parcmyn Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio gyda swyddogion o Dŵr Cymru er mwyn helpu i glirio sbwriel a rhwystrau o’r holl nentydd ym Mhorthceri. Carem gael gwirfoddolwyr o’r gymuned leol i’n helpu ni gyda’r gwaith clirio ar Ddydd Mercher 12 Mehefin.

 

Mae croeso i blant ond rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn.

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni ar:

  • 01446 733589

 

Group of nordic walkers with their walking poles

Age Cymru, Cyrsiau Cerdded Nordig

Mae Age Cymru yn cynnig cyrsiau cerdded Nordig cyson yn Llynnoedd Cosmeston i bobl dros eu 50 oed. Maent yn rhedeg dros bum wythnos, ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr. Mae diwrnodau ac amserau’n amrywio yn ôl y galw. Caiff polion eu darparu ar gyfer y cwrs.

  

Mae’r sesiynau’n gyfle i roi cynnig ar rai o dechnegau’r maes cynyddol boblogaidd a hwyliog hwn o ymarfer corff.

 

couple-walking

Cerdded 

Mae digon o lefydd i fwynhau cerdded yn ardaloedd ein harfordir a chefn gwlad, o lan y môr i dir comin a bryniau. Galwch heibio i un o’n canolfannau ymwelwyr i gasglu canllaw teithiau cerdded, llwybrau trywyddu, mapiau a theithiau byd natur. 

Cyclists

Seiclo

Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn hygyrch i seiclwyr yr holl ford ar hyd yr heol o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Gallwch chi hefyd farchogaeth drwy ein parciau gwledig ac archwilio byd natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.

Sea-swimmers

Chwaraeon dŵr

Does dim rhyfedd fod y rhain mor boblogaidd ymhlith trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd pan fod 14 milltir o arfordir i’w fwynhau. Galwch heibio i Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth neu Lynnoedd Cosmeston am wybodaeth bellach am syrffio, caiacio, plymio, rhwyf-fyrddio a bordhwylio.