Digwyddiadau a Gweithgareddau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg. 

 

Pots and cans

Gweithdy drymio - gyda Childrens Musical Adventures

Parc Gwledig Porthceri

  • Dydd Llun 26 Gorffennaf, 10.00am - 11.00am and 11.15am - 12.15pm

 

Hwyl Samba i bob oedran, dewch i fwynhau gweithdy yn archwilio drymio a rhythmau a ysbrydolwyd gan Dde America... does dim angen unrhyw brofiad blaenorol!

 

Oed: Pob oedran - oedolion i fynychu  

Cost: Am ddim

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw.

Pilates

Pilates Teuluol ac Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Fran Healer 

Parc Gwledig Porthceri

  • Dydd Gwener 30 Gorffennaf, 10.00am - 12.00pm and 1.00pm - 3.00pm

 

Cymysgedd o Pilates Teuluol a sesiwn bwyta ystyriol a chwis hwyliog i deuluoedd.

 

Oed: Pob oedran - gweithgaredd teuluol  

Cost: Am ddim

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw.

Woodland activities

A fyddech chi'n goroesi? gyda Sticks & Stones a Nature's Little Adventures

Parc Gwledig Porthceri

  • Dydd Sul 1 Awst, 10.00am - 11.30am and 12.30pm - 2.00pm

 

A fyddech chi'n goroesi?Dychmygwch eich bod ar goll yn y goedwig ac mae angen i chi ddod o hyd i ffyrdd o oroesi. Allwch chi wneud ffau?  Allwch chi gynnau tân? Ac a allwch chi alw am help?

 

Oed: 7-11 oed gydag oedolyn 

Cost: Am ddim

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw.

Woodland activities

A fyddech chi'n goroesi? gyda Sticks & Stones a Nature's Little Adventures

Parc Gwledig Porthceri

  • Dydd Llun 2 Awst, 10.00am - 11.30am and 12.30pm - 2.00pm

 

A fyddech chi'n goroesi?Dychmygwch eich bod ar goll yn y goedwig ac mae angen i chi ddod o hyd i ffyrdd o oroesi. Allwch chi wneud ffau?  Allwch chi gynnau tân? Ac a allwch chi alw am help?

 

Oed: 7-11 oed gydag oedolyn 

Cost: Am ddim

 

Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw.


Group of nordic walkers with their walking poles

Age Cymru, Cyrsiau Cerdded Nordig

Mae Age Cymru yn cynnig cyrsiau cerdded Nordig cyson yn Llynnoedd Cosmeston i bobl dros eu 50 oed. Maent yn rhedeg dros bum wythnos, ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr. Mae diwrnodau ac amserau’n amrywio yn ôl y galw. Caiff polion eu darparu ar gyfer y cwrs.

  

Mae’r sesiynau’n gyfle i roi cynnig ar rai o dechnegau’r maes cynyddol boblogaidd a hwyliog hwn o ymarfer corff.

 


couple-walking

Cerdded 

Mae digon o lefydd i fwynhau cerdded yn ardaloedd ein harfordir a chefn gwlad, o lan y môr i dir comin a bryniau. Galwch heibio i un o’n canolfannau ymwelwyr i gasglu canllaw teithiau cerdded, llwybrau trywyddu, mapiau a theithiau byd natur. 


Cyclists

Seiclo

Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn hygyrch i seiclwyr yr holl ford ar hyd yr heol o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Gallwch chi hefyd farchogaeth drwy ein parciau gwledig ac archwilio byd natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.


Sea-swimmers

Chwaraeon dŵr

Does dim rhyfedd fod y rhain mor boblogaidd ymhlith trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd pan fod 14 milltir o arfordir i’w fwynhau. Galwch heibio i Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth neu Lynnoedd Cosmeston am wybodaeth bellach am syrffio, caiacio, plymio, rhwyf-fyrddio a bordhwylio.