Digwyddiadau a Gweithgareddau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg. 

 

Digwyddiad Calan Gaeaf Canoloesol Halloween

 

 

Helfa Angenfilod Canoloesol 

 

Bydd Calan Gaeaf yn dychwelyd i Bentref Canoloesol Cosmeston ddydd Iau 31 Hydref.

 

Ar y diwrnod hwn dim ond y dewraf fydd yn cael mynediad i’r Pentref Canoloesol i chwilio a darganfod lle mae’r ‘Angenfilod Anrhefn’ yn cuddio?   

 

Dewch yma ddydd Iau 31 Hydref unrhyw bryd rhwng 10am a 3pm.

Yn addas i blant 5-12 oed. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Ni chodir ffi ar yr oedolyn sy’n dod gyda’r plentyn.

 

Cost £5.00 y plentyn

(Prynwch eich tocynnau wrth y dderbynfa cyn  mynd i’r pentref)

 

(Dim ond plant sy’n talu fydd yn cael bag melysion)

 

 

 I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r dderbynfa

  • 02920701678

 

 

 

Group of nordic walkers with their walking poles

Age Cymru, Cyrsiau Cerdded Nordig

Mae Age Cymru yn cynnig cyrsiau cerdded Nordig cyson yn Llynnoedd Cosmeston i bobl dros eu 50 oed. Maent yn rhedeg dros bum wythnos, ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr. Mae diwrnodau ac amserau’n amrywio yn ôl y galw. Caiff polion eu darparu ar gyfer y cwrs.

  

Mae’r sesiynau’n gyfle i roi cynnig ar rai o dechnegau’r maes cynyddol boblogaidd a hwyliog hwn o ymarfer corff.

 

couple-walking

Cerdded 

Mae digon o lefydd i fwynhau cerdded yn ardaloedd ein harfordir a chefn gwlad, o lan y môr i dir comin a bryniau. Galwch heibio i un o’n canolfannau ymwelwyr i gasglu canllaw teithiau cerdded, llwybrau trywyddu, mapiau a theithiau byd natur. 

Cyclists

Seiclo

Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn hygyrch i seiclwyr yr holl ford ar hyd yr heol o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Gallwch chi hefyd farchogaeth drwy ein parciau gwledig ac archwilio byd natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.

Sea-swimmers

Chwaraeon dŵr

Does dim rhyfedd fod y rhain mor boblogaidd ymhlith trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd pan fod 14 milltir o arfordir i’w fwynhau. Galwch heibio i Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth neu Lynnoedd Cosmeston am wybodaeth bellach am syrffio, caiacio, plymio, rhwyf-fyrddio a bordhwylio.