Digwyddiadau a Gweithgareddau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg. 

 

Syllu ar y sêr gyda - Pob tocyn wedi’i werthu

Porthdy’r Fforest, Parc Gwledig Porthkerry

  • Dydd Gwener 08 Mawrth, 7.00pm - 9.00pm

Ymunwch â’r seryddwyr o Gymdeithas Seryddol y Barri ar gyfer y digwyddiad syllu ar y sêr cyhoeddus ym Mharc Porthkerry. Mae croeso i bawb ymuno â noson o areithiau a chyflwyniadau yn ogystal â syllu trwy delesgopau. Bydd lluniaeth ar gael.

 

Pris: Am ddim 

  • 01446 733589

 

 

Llwybr Wyau Pasg yn Llynnoedd Cosmeston, Parc Gwledig Porthceri ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg (dydd Gwener 19 Ebrill i ddydd Sul 21 Ebrill)

 

Dewch draw a rhoi cynnig ar ein Llwybr Wyau Pasg.  Casglwch eich map o’r dderbynfa (Cosmeston), y caban Golff (Porthceri) a’r ganolfan ymwelwyr (Arfordir Treftadaeth Morgannwg), dewch o hyd i’r pyst wyau pasg ac ateb y 10 cwestiwn.  Ar ôl i chi gwblhau’r Llwybr Wyau Pasg dychwelwch i wirio'ch atebion a hawlio eich bag o nwyddau! 

 

Dyddiad:  bob diwrnod o ddydd Gwener19 Ebrill i ddydd Sul 21 Ebrill

Amser: Unrhyw amser rhwng 10am a 3.30pm

Pris: £3.50 y person

 (Gweithgaredd hunan-dywysedig yw hwn ac mae'n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn).


 

  • 02920701678
Group of nordic walkers with their walking poles

Age Cymru, Cyrsiau Cerdded Nordig

Mae Age Cymru yn cynnig cyrsiau cerdded Nordig cyson yn Llynnoedd Cosmeston i bobl dros eu 50 oed. Maent yn rhedeg dros bum wythnos, ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr. Mae diwrnodau ac amserau’n amrywio yn ôl y galw. Caiff polion eu darparu ar gyfer y cwrs.

  

Mae’r sesiynau’n gyfle i roi cynnig ar rai o dechnegau’r maes cynyddol boblogaidd a hwyliog hwn o ymarfer corff.

 

couple-walking

Cerdded 

Mae digon o lefydd i fwynhau cerdded yn ardaloedd ein harfordir a chefn gwlad, o lan y môr i dir comin a bryniau. Galwch heibio i un o’n canolfannau ymwelwyr i gasglu canllaw teithiau cerdded, llwybrau trywyddu, mapiau a theithiau byd natur. 

Cyclists

Seiclo

Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn hygyrch i seiclwyr yr holl ford ar hyd yr heol o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Gallwch chi hefyd farchogaeth drwy ein parciau gwledig ac archwilio byd natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.

Sea-swimmers

Chwaraeon dŵr

Does dim rhyfedd fod y rhain mor boblogaidd ymhlith trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd pan fod 14 milltir o arfordir i’w fwynhau. Galwch heibio i Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth neu Lynnoedd Cosmeston am wybodaeth bellach am syrffio, caiacio, plymio, rhwyf-fyrddio a bordhwylio.