Digwyddiadau a Gweithgareddau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg. 

 

barn owl

Diwrnod Blychau Nythu A Sioe Vale Owls

Bydd y Gwasanaeth Cefn Gwlad yn cynnal sesiwn llunio blwch adar i ddathlu Wythnos Genedlaethol Blychau Nythu. 

 

Bydd Vale Owls hefyd ar y safle yn arddangos ac yn siarad am y tylluanod a achubwyd ganddyn. Ni chodir tâl am yr arddangosfa tylluanod; fodd bynnag, bydd Vale Owls yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniadau a wneir ar y dydd. Addas ar gyfer y teulu cyfan

 

Pris: £5 fesul blwch

 

  • Dydd Sul 23 Chwefror, 1.00pm - 3.00pm: Caban Parc Gwledig Porthceri

 

  • Dydd Sul 1 Mawrth, 10.00am tan 1.00pm: Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

 

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r dderbynfa:

  • 02920701678

 

 

Group of nordic walkers with their walking poles

Age Cymru, Cyrsiau Cerdded Nordig

Mae Age Cymru yn cynnig cyrsiau cerdded Nordig cyson yn Llynnoedd Cosmeston i bobl dros eu 50 oed. Maent yn rhedeg dros bum wythnos, ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr. Mae diwrnodau ac amserau’n amrywio yn ôl y galw. Caiff polion eu darparu ar gyfer y cwrs.

  

Mae’r sesiynau’n gyfle i roi cynnig ar rai o dechnegau’r maes cynyddol boblogaidd a hwyliog hwn o ymarfer corff.

 

couple-walking

Cerdded 

Mae digon o lefydd i fwynhau cerdded yn ardaloedd ein harfordir a chefn gwlad, o lan y môr i dir comin a bryniau. Galwch heibio i un o’n canolfannau ymwelwyr i gasglu canllaw teithiau cerdded, llwybrau trywyddu, mapiau a theithiau byd natur. 

Cyclists

Seiclo

Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn hygyrch i seiclwyr yr holl ford ar hyd yr heol o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Gallwch chi hefyd farchogaeth drwy ein parciau gwledig ac archwilio byd natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.

Sea-swimmers

Chwaraeon dŵr

Does dim rhyfedd fod y rhain mor boblogaidd ymhlith trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd pan fod 14 milltir o arfordir i’w fwynhau. Galwch heibio i Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth neu Lynnoedd Cosmeston am wybodaeth bellach am syrffio, caiacio, plymio, rhwyf-fyrddio a bordhwylio.