Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

event ticket 2 (BS) RSDigwyddiadau

Mae Pafiliwn Pier Penarth yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn; dyma ganllaw i'r hyn sydd ymlaen dros yr wythnosau nesaf..... 

feb 23 exh

ArddangosfaLyndon Richards - Tirweddau a Harbyrau

1-28 Chwefror2023

little concerts RS

Cyngherddau Bach – Y Delyn a’r Gitâr

Dydd Sul 12 Chwefror 2023, 2-3pm or 4-5pm

Tocynnau - £5.95 y plentyn (codir tâl archebu)

Dewch i ddarganfod byd bendigedig y delyn a'r gitâr glasurol yn y cyngerdd cerddoriaeth siambr llawen a rhyngweithiol hwn.

Yn berffaith ar gyfer teuluoedd ac wedi'i ddylunio'n benodol o gwmpas arddulliau dysgu rhai dan 5 oed. Mae Cyngherddau Bach yn ddigwyddiadau awr o hyd, heb unrhyw ran yn hirach na phedwar munud.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o raglen Breswyl CBCDCB, cyfres o brosiectau creadigol gan gerddorion Coleg Brenhinol Cymru a graddedigion diweddar, a gyflwynir mewn partneriaeth â Phafiliwn Penarth.

Cadwch le nawr

art history Vermeer

Sgwrs Hanes Celf – The Sphinx of Delft: Campweithiau Vermeer

Dydd Iau 23 Chwefror 2023, 2-4pm

Tocynnau: £15 y person (+ ffi archebu) Mae pris tocyn yn cynnwys Te a Theisen

Rydym yn falch iawn o groesawu Stella Grace Lyons, Darlithydd a Siaradwr Hanes Celf achrededig Cymdeithas y Celfyddydau, yn ôl i Bafiliwn Pier Penarth ar gyfer sgyrsiau hanes celf misol 2023. Mae sgwrs mis Chwefror yn trafod Johannes Vermeer, sydd heddiw'n cael ei ystyried yn un o'r arlunwyr pwysicaf yn hanes celf. Eto i gyd, doedd hyn ddim wastad yn wir. Cafodd ei anghofio bron yn llwyr am ddwy ganrif ar ôl ei farwolaeth, dim ond i'w ailddarganfod yn y 1800au.

Cadwch le nawr
art history Rembrandt

Sgwrs Hanes Celf – Rembrandt – Peintiwr Dynoliaeth

Dydd Mawrth 21 Mawrth 2023, 2-4pm

Tocynnau: £15 y person (+ ffi archebu) Mae pris tocyn yn cynnwys Te a Theisen

Ymunwch â Stella Grace Lyons, Darlithydd a Siaradwr Hanes Celf achrededig Cymdeithas y Celfyddydau ar gyfer sgwrs hanes celf hynod ddiddorol y mis hwn am Rembrandt. Arlunydd dynoliaeth oedd Rembrandt. O fywyd. O amherffeithrwydd. Ni allwn orbwysleisio pwysigrwydd ei allbwn enfawr o fewn Hanes Celf. Ac eto roedd ei stori yn un drasig. Daeth ei fywyd i ben yn ddiflas gyda methdaliad, colled a’i gladdu mewn bedd tlodyn.

Cadwch le nawr
clare teal

Cyngerdd gyda Clare Teal

Dydd Sadwrn 22 Ebrill 2023, 7.30-9.30pm

Pris tocynnau: £29.95 + ffi archebu, y pen

Byddwn wrth ein bodd yn croesawu Clare Teal a'r pianydd Jason Rebello i Bafiliwn Pier Penarth am noson o glasuron jazz y gwanwyn hwn.

Mae Clare Teal, a aned yn Swydd Efrog, yn un o gantorion enwocaf a mwyaf poblogaidd y DU. Mae Clare yn perfformio ledled y DU ac yn rhyngwladol gyda'i phianydd Jason, ac mae wedi canu gydag artistiaid megis Syr Van Morrison, Jamie Cullum, Katie Melua a Liza Minnelli. Mae'n gantores wadd gyda Cherddorfa Gyngerdd y BBC ar Friday Night is Music Night ac mae wedi cynhyrchu a chyflwyno tri chyngerdd ar gyfer Tymor y Proms yn Neuadd Frenhinol Albert.

Cadwch le nawr

art history Raphaelite

Sgwrs Hanes Celf – Cariad, Blys a Harddwch: Y Frawdoliaeth Gyn-Raffaëlaidd radical a gwarthus!

Dydd Iau 27 Ebrill 2023, 2-4pm

Tocynnau: £15 y person (+ ffi archebu) Mae pris tocyn yn cynnwys Te a Theisen

Rydym yn falch iawn o groesawu Stella Grace Lyons, Darlithydd Hanes Celf ag achrediad Cymdeithas y Celfyddydau, ar gyfer sgwrs y mis hwn am yr artistiaid Cyn-Raffaëlaidd. Ai’r artistiaid ‘modern’ Prydeinig cyntaf oedd y Cyn-Raffaëliaid? Roedden nhw'n edrych yn ôl i'r gorffennol ac eto roedd eu gwaith yn anhygoel o flaengar. Roedd y grŵp arloesol o fyfyrwyr yr Academi Frenhinol yn gwrthryfela yn erbyn popeth yr oeddent wedi'i ddysgu: gan wrthod Raphael ac yn hytrach droi at gelfyddyd gynnar y Dadeni a Fflandrys am ysbrydoliaeth.

Cadwch le nawr