Parc Gwledig Porthceri

Park Road, Y Barri, Bro Morgannwg CF62 3BY

 

220 acer o goedwigoedd a gweundir mewn cwm clud, yn arwain at draeth graean a chlogwyni hyfryd.

 

Llwybr natur, safleoedd picnic, caffi, llecyn chwarae, safle barbiciw a chyrsiau golff.

 

Porthkerry Viaduct

Hanes Parc 

Bride-and-Groom-at-Cosmeston

Priodasau

BBQ Food

Safleoedd barbeciw

Barbeciw bach i hyd at 30 o bobl / Barbeciw mawr i hyd at 100 o bobl.

Cost: £22 bach BBQ, £40 mawr, BBQ, a blaendal o £20. 

 

I ragnodi barbeciw, cysylltwch â 

  • 029 2070 1678

Porthkerry Pitch and Putt Golf

Cwrs golff 12 twll

Ar agor: 11.00am - 4.30pm ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol. 

Prisiau: Oedolion £3.50, Plant/gostyngiadau £2.30, teulu £10.

 

Os hoffech ymuno â grŵp golff neu ddysgu chwarae, cysylltwch â:

Horse riders

Marchogaeth

Gall deiliaid trwydded farchogaeth ar hyd y prif heolydd o fewn y parc yn ogystal â’r lôn ddynodedig o amgylch y ddôl.

 

Gellir ymgeisio am drwydded drwy gysylltu â:

  • 02920 701678

Porthkerry Country Park Map