10 Taith Cerdded sy'n Gyfeillgar i Gŵn

Gyda llawer o fannau cerdded cŵn poblogaidd bellach o dan eithriadau yn ystod yr haf, rydym wedi llunio rhestr o'n hoff deithiau cerdded cŵn y gallwch eu mwynhau drwy gydol y flwyddyn.

Rhwng 1 Mai a 30 Medi gwaharddir cŵn o nifer o draethau ym Mro Morgannwg.

 

cosmeston lakes country park

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston - Penarth

 
Taith gerdded gylchol trwy goetiroedd helaeth wedi'u hamgylchynu gan lynnoedd. Caffi ar y safle, yn ogystal â thoiledau, parcio am ddim a mannau barbeciw a phicnic.

Tafarnau / caffis gerllaw: Costmeston Café.

penarth-pier

Taith Cerdded yr Arfordir a'r Pier - Penarth

 

Dim anifeiliaid fferm na chamfeydd, a nifer o finiau sbwriel cŵn ar hyd y llwybr. Yn dechrau mewn tafarn sy'n croesawu cŵn gyda bowlenni dŵr. Mae hon yn daith gerdded hawdd, linellol gyda golygfeydd godidog o Flatholm, Steepholm a Sully Island.
 
Tafarnau / caffis gerllaw: The Captain's Wife (cyfeillgar i gŵn).

Ogmore-Castle-with-stepping-stones

Taith Cerdded Aberogwr – Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth

 

Dim camfeydd, fodd bynnag, y defaid yn bosibl ar hyd unrhyw rannau o lwybr yr arfordir. Ychydig o gerdded ar y ffordd gyda thaith gerdded gylchol Opsiwn 1 awr tuag at Gastell a Gerddi Dunraven neu daith linellol Opsiwn 2 gan ddechrau yn Aberogwr. Canolfan arfordir treftadaeth, ciosg lluniaeth, byrddau picnic, biniau a thoiledau, golygfeydd ysblennydd a thraeth hygyrch ym Mae Dwnrhefn (eithriadau tymhorol yn berthnasol).
 
Tafarndai / caffis gerllaw: The Three Gold Cups (cyfeillgar i gŵn) a The Pelican in her Piety

jackson bay

Bae Jackson – Ynys y Barri

 

Traeth tywodlyd 170 metr o hyd, gyda rhai creigiau gwastad. Y tu ôl i'r clogwyni mae ardal laswelltog sydd hefyd yn boblogaidd gyda cherddwyr cŵn.
 
Tafarndai / caffis gerllaw: Whitmore and Jackson (cyfeillgar i gŵn), K9 Plus 1 Café (cŵn yn gyfeillgar), Cadwaladers (cyfeillgar i gŵn)

heritagecoast

Traeth Pwynt Summerhouse – Llanulltid Fawr

 

Gellir ei gyrraedd trwy gerdded drwy bentref Trebefered. Traeth o graig wastad yn bennaf, rydym yn argymell taith gerdded braf o'r fan hon i Draeth Llanilltud Fawr, lle gallwch gael coffi yn y caffi a cherdded yn ôl.
 
Tafarnau / caffis gerllaw: The Beach Café.

 

Rock-pool

Nash Point - Sain Dunwyd / Marcross

 

Cartref Goleudy Nash Point, adeilad rhestredig gradd 2 eiconig. Traeth creigwely mawr yn llawn ffosilau a phyllau creigiog ffrwythlon, clogwyni garw trawiadol a ffurfiannau creigiau.
 
Tafarndai / caffis gerllaw: Cliff Top Café.

fontygary bay rhoose

Bae Fontygary – Y Rhws

 

Bae trawiadol o gerrig yn bennaf gyda rhywfaint o dywod llanw isel gyda chlogwyni o siâl a chalchfaen yn gefn iddo. Wedi'i leoli ym mhentref tawel y Rhws. Tafarn Highwayman Inn ychydig bellter i ffwrdd.
 
Tafarnau / caffis gerllaw: The Fontygary Inn, Fontygary Fish Bar

lakes at aberthaw

The Leys – Dwyrain Aberthaw

 

Un o'r ardaloedd gorau o draeth ar hyd y rhan hon o'r arfordir, gydag ardaloedd da o dywod, rhai twyni bach a banc cerrig. Mae yna hefyd rai morlynnoedd môr a dŵr croyw bach. 
 
Tafarnau / caffis gerllaw: The Blue Anchor (cyfeillgar i gŵn).

Porthkerry Viaduct

Parc Porthkerry - Y Barri

 

Parc gwledig mawr ar arfordir y Fro. Gyda chaeau helaeth, coetir, llwybrau natur, llwybrau ar ben y clogwyni a thraeth cerrig. Caffi ar y safle.
 
Tafarnau / caffis gerllaw: Marcos in the Park.

 

Salmon-Leaps

Taith Cerdded Salmon Leaps - Dinas Powys

 

Gyda chyn lleied o gamfeydd a da byw a theithiau cerdded ar hyd rhannau byr ar ffyrdd tawel. Mae gennych yr opsiwn i wneud taith gerdded gylchol 6 milltir, neu opsiwn 3 milltir byrrach. Mae'r rhan fwyaf o'r daith gerdded trwy goetiroedd a dolydd.
 
Tafarnau / caffis gerllaw: The Star Inn, The Plug Cafe, The Three Horseshoes, Crosskeys Inn.

 

 

Cofiwch gadw cŵn ar dennyn ac o dan reolaeth wrth eu cerdded ger da byw. Efallai y bod eich ci yn hydrin a chyfeillgar, ond cofiwch na fydd anifeiliaid fferm yn gwybod hynny.