Priodasau mewn Parciau Gwledig

Mae ein parciau gwledig yn cynnig lleoliadau priodas unigryw ar gyfer seremonïau sifil, bendithion priodas a derbyniadau priodas.

 

Gallwn gadw dyddiad i chi am hyd at ddwy wythnos, yna bydd angen blaendal arnom am fendithiau priodas neu seremonïau sifil yn unig. Ar gyfer gwleddoedd priodas byddwch yn trefnu talu eich blaendal i’n dewis ddarparwr priodas i sicrhau eich archeb. 

 

Byddwn yn falch o’ch tywys o gwmpas y Parciau Gwledig, i drefnu apwyntiad i weld naill ai Barc Gwledig Llynnoedd Cosmeston neu leoliadau Porthceri cysylltwch â:    

  • 02920 701678

 

Bride and Groom at Cosmeston

Pharc Gwledig a Llynnoedd Cosmeston 

Gall Parc Gwledig a Llynnoedd Cosmeston sy’n agos at Gaerdydd gynnig lleoliad unigryw i’w llogi mewn lleoliad parc gwledig.

 

Gallwn gynnig Ysgubor Ddegwm, adeiladau hanesyddol eraill neu ddôl ddynodedig i’w llogi fel lleoliad ar gyfer seremonïau sifil, bendithiau priodas a gwleddoedd priodas.

 

Mae gennym drwydded i gynnal seremonïau sifil yn yr Ysgubor Ddegwm a Barn Reeves ym Mhentref Canoloesol Cosmeston.

 

Bydd pob priodas ym Mharc Gwledig Cosmeston yn unigryw. Rydym yn cynnig defnydd preifat o’n dethol leoliadau priodas; gall y rhain gynnwys cyfuniad o’n hadeiladau a’n dôl y gellir ei defnyddio i osod Pebyll Mawrion, Tipis ac Yurts neu adeiladau awyr agored eraill.

 

Cynhelir eich priodas mewn ardaloedd harddwch naturiol eithriadol gyda’r cyfle i gofnodi atgofion mewn lleoliadau ffotograffig arbennig, y mae rhai ohonynt yn cael eu defnyddio gan y BBC a chwmnïau ffilm eraill ar gyfer cynyrchiadau megis Casualty, Dr Who, Merlin, Stella ac eraill. 

 

Caiff holl agweddau pwysig eich Diwrnod Mawr, fydd yn agos at Gaerdydd, eu trefnu gan ein dewis bartneriaid priodas.

 

 

Wrth logi’r lleoliad cewch fannau parcio am ddim.

Wedding Bouquet

Parc Gwledig Porthceri 

Mae Parc Gwledig Porthceri yn lleoliad priodas sy’n agos at Y Barri ym Mro Morgannwg sy’n gallu cynnig lleoliad unigryw ar gyfer gwleddoedd priodas yn ei ddôl.

 

Lleolir y parc yn agos at y môr ar ben traeth Cold Knap ac mae’n cynnig lleoliad mewn cwm pictiwrésg sy’n ddelfrydol i’r bobl hynny sy’n chwilio am leoliad gwledig.

 

Caiff holl agweddau pwysig eich gwledd priodas eu trefnu a’u cydlynu gan ein dewis bartneriaid priodas.

 

Wrth logi’r lleoliad cewch fannau parcio am ddim.