Aberaeron-Close-Centre

Cynllun Adfywio Gibbonsdown 

Aberaeron Close, Y Barri, CF62 9BT

 

Gweld lleoliad Cynllun Adfywio Gibbonsdown ar fap

 

Mae trigolion Gibbonsdown yn cael cynnig cyfle i benderfynu beth fydd dyfodol y Swyddfa Dai gynt ar Aberaeron Close, sy’n cael ei thrawsnewid i fod yn ganolfan gymunedol. 

 
Ymhlith y posibiliadau y gellid eu cynnig i drigolion yn y ganolfan mae mynediad rhwydd i’r rhyngrwyd, cyfarfodydd gydag ymgynghorwyr ariannol, gweithdai, sesiynau hyfforddiant a gweithgareddau i bobl ifanc.

 

Rhannu’ch syniadau 

Hoffem glywed eich barn chi ar yr hyn y gallen ni ei wneud fel rhan o Gynllun Adfywio Gibbonsdown:

Defnyddio ein tudalen Facebook 

Gallwch chi ‘hoffi’ tudalen Gibbonsdown Regeneration Project ac ymuno â’r sgwrs.

 

Dilynwch y ddolen hon: