Clicio a Chasglu

Archebwch slot amser ar-lein i gasglu eitemau sydd wedi’u neilltuo ar eich cyfer

 

Nodyn pwysig: Peidiwch â defnyddio’r gwasanaeth hwn onid ydych wedi cael e-bost neu neges destun i roi gwybod i chi fod yr eitemau ar gael

 

click collect icon

Er mwyn osgoi ciwiau y tu allan i'r llyfrgelloedd a helpu i'ch cadw chi a'n staff yn ddiogel, rydym wedi sefydlu system archebu ar-lein ar gyfer casglu eitemau.

 

Sylwer: Mae'r system hon ar gyfer defnyddwyr llyfrgell sydd ag archebion. I drefnu apwyntiad i bori neu i ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â'ch llyfrgell leol.

 

Trefnu Amser Casglu

Archebwch slot amser i gasglu eitemau drwy ymweld â'n gwefan archebu:

 

Trefnu Amser Casglu

 

Fel arall, cysylltwch â'r llyfrgell lle mae eich eitemau ar gael ynddi yn ystod eu horiau agor.

 

Cysylltiadau Lyfrgell