Llyfrgelloedd

Benthyca llyfrau, a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Gall aelodau llyfrgelloedd y Fro gael gafael ar dros 250,000 o lyfrau, 7,000 o lyfrau llafar a 10,000 o DVDs. Yn ogystal, gallant ragnodi llyfrau am ddim o bob cwr o Gymru, cael mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a mwynhau llu o wasanaethau penigamp eraill.

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

exclamation mark

O 1 Medi 2019 byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd ychwanegol i system ein llyfrgell er mwyn darparu gwasanaeth hwylus ac effeithlon i ddefnyddwyr. Bydd rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys dileu cofnodion benthyca hŷn (dros 2 flynedd yn ôl).

Felly, er enghraifft, ar 1 Medi 2019 bydd unrhyw eitem a ychwanegwyd at gofnod benthyca cyn 1 Medi 2017 yn cael ei dileu. Yna bydd y broses yn gweithredu fesul mis (ar y 1af o bob mis) gan ddileu unrhyw gofnod benthyca a wnaed 2 flynedd yn ôl neu fwy.

 

Sylwer: mae hanes benthyciadau wedi’i alluogi ar bob cyfrif defnyddiwr i ddechrau.

 

 • Os hoffech chi gadw cofnod o’ch hanes benthcya hŷn, dilynwch y camau isod:

  1. Mewngofnodwch i’ch cyfrif llyfrgell Enterprise trwy https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/en_GB/vog_en. Bydd angen rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN arnoch i wneud hyn.
  2. Ar ôl mewngofnodi i’ch cyfrif, ewch i’r tab ‘Benthyciadau’ a dewiswch ‘hanes benthyca’.
  3. Nawr dylai rhestr o’ch cofnodion benthyca ymddangos ar y sgrîn.
  4. Dewiswch (trwy uwcholeuo) eich holl gofnodion (neu’r rhai rydych am eu dewis) ac yna dewiswch ‘Printio’r detholiad’. Neu gallech chi ddewis y cofnodion y mae eu heisiau arnoch a’u copïo a’u gludo i Word, Notepad neu raglen debyg.
  5. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch neu os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â’ch gwasanaeth llyfrgell neu alw heibio i siarad ag aelod o staff yn y gangen.

   

  • Os nad ydych am gadw eich hanes, gallwch ddiffodd hyn trwy wneud y canlynol:
   1. Mewngofnodwch i’ch cyfrif llyfrgell Enterprise trwy https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/en_GB/vog_en. Bydd angen rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN arnoch i wneud hyn.
   2. Ar ôl mewngofnodi i’ch cyfrif, ewch i’r tab ‘Gwybodaeth Bersonol’ a dewiswch ’Dewisiadau’. 
   3. Tynnwch y tic yn y blwch ‘Cofnodi fy hanes benthyciadau’ (gallwch ddechrau cofnodi eich hanes benthyciadau eto ar unrhyw adeg trwy dicio’r blwch).
   4. Neu bydd aelod o staff y llyfrgell yn gallu gosod neu ddifffodd eich hanes benthyciadau ar eich cyfer.
   5. Os bydd unrhyw broblemau gennych, cysylltwch â’ch gwasanaeth llyfrgell neu alw heibio i siarad ag aelod o staff yn y gangen.

   

  Lit-Scheme

  Project Cynllun Llên Pawb

  Mae Llyfrgelloedd Bro Morgannwg yn aelod o Gynllun Llên Pawb Llenyddiaeth Cymru.

   

  Nod y cynllun yw cynnig cyfleoedd ysgrifennu creadigol i unigolion a grwpiau o fewn eu hawdurdod aelod.

   

  Yn rhan o broject Llên Pawb diweddar yn Llyfrgell Sain Tathan, gweithiodd disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Sain Tathan gyda Rufus Mufasa, addysgwr hip-hop, awdur geiriau a rapiwr, i greu cân rap.

   

   

  Dewis Cymru Logo Welsh