Llyfrgelloedd

Benthyca llyfrau, a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Gall aelodau llyfrgelloedd y Fro gael gafael ar dros 250,000 o lyfrau, 7,000 o lyfrau llafar a 10,000 o DVDs. Yn ogystal, gallant ragnodi llyfrau am ddim o bob cwr o Gymru, cael mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a mwynhau llu o wasanaethau penigamp eraill.

 

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

exclamation mark

Cau dros y Pasg

 

Bydd pob llyfrgell ar gau ar y diwrnodau hyn:

 

Dydd Gwener y Groglith 19 Ebrill 2019

 

Dydd Llun y Pasg 22 Ebrill 2019

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh