eGronau 

Ffordd o arbed cannoedd o bunnoedd gyda thanysgrifiadau am ddim llyfrgelloedd Bro Morgannwg. 

 

Mae’r gwasanaeth eGylchgronau RB Digital nawr wedi symud draw i Overdrive.

 

Mae dros 3,000 o gylchgronau  poblogaidd  bellach ar gael i’w lawrlwytho a’u darllen ar unrhyw ddyfais 24 /7 . Bydd defnyddwyr gyda cherdyn llyfrgell yn gallu darllen cylchgronau digidol ar Libby, yr ap darllen o Overdrive. Ymhlith y prif deitlau mae The Economist, National Geographic a Vanity Fair a channoedd o gylchgronau poblogaidd eraill o bob cwr o’r byd.

 

Nid oes gan cylchgronau digidol trwy Libby unrhyw restrau aros neu geisiadau , ac nid ydynt yn cyfrif tuag at nifer eich benthyciadau. Gallwch hefyd eu hadnewyddu’n hawdd. Gall  benthycwyr Llyfrgelloedd Cymru bori rhestrau o gylchgronau o fewn yr ap a chwilio yn ôl fformat i ddod o hyd i deitlau sydd ar gael.

 

Gall darllenwyr bori a benthyg teitlau yn syth ac yna dechrau darllen am ddim gyda cherdyn llyfrgell dilys. Mae’r gwasanaeth hwn yn gydnaws â’r holl brif gyfrifiaduron a dyfeisiau – iPhone®, iPad®, ffonau a thabledi Android ™ a Chromebook ™. Mae pob teitl yn dod i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca ac nid oes unrhyw ffioedd hwyr. Gall darllenwyr hefyd lawrlwytho teitlau i Libby i’w defnyddio all-lein.

Libby promo CYM

 

libby icon

Libby, by Overdrive

Mae Libby yn cynnig amrywiaeth anhygoel o danysgrifiadau i gylchgronau yn rhad ac am ddim i holl aelodau’r llyfrgell. 

 

Os oes angen help arnoch chi i ddechrau arni, dewch â’ch dyfais i’ch llyfrgell leol am sesiwn gymorth gychwynnol yn rhad ac am ddim.

 

Yn achos unrhyw broblemau technegol, e-bostiwch:

 

Lawrlwytho

 

Apple: App Store  

 

Android: Play Store 

 

Cyfrifiadur: Libby 

 

Pressreader Icon

Pressreader

Cewch fynediad at dros 7,000 o bapurau newydd a chylchgronau gorau’r byd wrth iddynt gyrraedd y silffoedd. Ar gael yn Llyfrgelloedd Bro Morgannwg.

 

Os oes angen help arnoch chi i ddechrau arni, dewch â’ch dyfais i’ch llyfrgell leol am sesiwn gymorth gychwynnol yn rhad ac am ddim.

 

Yn achos unrhyw broblemau technegol, e-bostiwch:

 

 

Lawrlwytho

 

Apple:

App Store

 

Android:

Play Store

 

Cyfrifiadur:

Pressreader

eZines logo