Gerddi a Choedfa Dyffryn 

Mae Gerddi a Choedfa Dyffryn yn perthyn i Gyngor Bro Morgannwg ac maent yn cael eu rhedeg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Gerddi Dyffryn, Sain Niclas, Bro Morgannwg CF5 6SU

 

Mae Gerddi Dyffryn wedi eu lleoli yng nghalon cefn gwlad Bro Morgannwg, chwe milltir i’r gorllewin o ganol Caerdydd, ac maent yn enghraifft eithriadol o ddyluniad gerddi ffurfiol y cyfnod Edwardaidd. Mae Gerddi Dyffryn yn ardd gofrestredig Gradd I, sy’n cynnwys casgliad trawiadol o ystafelloedd gardd, lawntiau ffurfiol, gwelyau planhigion tymhorol, a llawer mwy. 

 

There are no images in the search content table for folder: 23338

 

Mae’r gerddi hefyd yn cynnwys coedfa sylweddol ag ynddi goed o bedwar ban byd.

 

Adeiladwyd y gerddi yn 1893 a dyma le saif Tŷ Dyffryn, a agorwyd i’r cyhoedd yn 2013 am y tro cyntaf ers ugain mlynedd yn dilyn adferiad gwerth miliynau o bunnoedd.

 

 

Gwefan Gerddi Dyffryn