Cynllun Pobl Ifanc Heini

Caiff y cynllun Pobl Ifanc Heini ei gyflenwi gan y Tîm Datblygu Chwaraeon, ac mae’n cynnwys cynllun 5x60.

 

Nod y cynllun Pobl Ifanc Heini yw cynyddu’r nifer o blant 7–16 oed sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol. 

 

Mae’r Tîm Datblygu Chwaraeon yn cydweithio ag ystod o bartneriaid i sicrhau bod amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon addas at oed, blaengar a hwyliog ar gael ledled Bro Morgannwg i blant a phobl ifanc mewn cynefin allgyrsiol a chymunedol.

 

5x60

Cynllun 5x60

Nod 5x60 yw sbarduno disgyblion ysgol uwchradd i wneud mwy o ymarfer corff yn amlach, drwy eu hannog i wneud o leiaf 60 munud, pum niwrnod yr wythnos.

 

 

Cynllun 5x60 

 

Mae pob swyddog o fewn y Tîm Datblygu Chwaraeon yn gyfrifol am ardal benodol o’r Fro, sy’n cynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd, cybiau a mudiadau o fewn yr ardal honno:

  • Y Barri: Rachel Shepherd, Steffan Williams a Simon Jones
  • Penarth: Sophie Wilkinson
  • Llanilltud Fawr, Y Bont-faen a'r Fro Wledig: Jessica Abraham