Campau’r Ddraig 

Dragon Sport logoBwriad Sgiliau Lluosog Campau’r Ddraig yw cynnig gweithgareddau chwaraeon hwyliog i blant 7–11 oed.

 

Drwy gydlynu’n agos ag ysgolion a grwpiau cymunedol, mae’r cynllun yn cael effaith ddramatig ar gyfranogaeth mewn chwaraeon yn y grŵp oedran hwn.

 

Yr egwyddor wrth wraidd yr agwedd sgiliau lluosog yw i bobl ifanc ddatblygu sgiliau corfforol sylfaenol y gellir eu defnyddio ar gyfer ystod eang o gampau. Y cam nesaf ar ôl Sgiliau Lluosog yw Campau’r Ddraig.

 

Wrth i sgiliau sylfaenol plentyn ddatblygu, caiff gyflwyniad i weithgareddau chwaraeon mwy penodol yn y Fro, gan gynnwys: 

 • Athletau
 • Criced
 • Pêl-droed
 • Golff
 • Hoci
 • Pêl-rwyd
 • Rugbi
 • Tennis
 • Badminton
 • Tennis Bwrdd
 • Sboncen

 

Gwefan Campau'r Ddraig

 

 

Clybiau Cymunedol Campau'r Ddraig

 

Dragon Sport
 Clwb Cyswllt Manylion Cyswllt

Clwb Pêl-rwyd Barry Dragons

Linda Rees 01446 749965
Clwb Pêl-rwyd Cowbridge All Stars Emma Williams 01446 749931
RFC Y Barri Michael Mepham

01446 749931

mike.mepham@traffic-wales.com

RFC Y Bont-faen Tim Griffin

01792 404700

bon.voyage@btconnect.com

Ieuafiaid Dinas Powys Jeff Haines

07970 727321

jeff.haines@algebra.ltd.uk

RFC Llanilltud Fawr Jayne Thomas

07711 582470

dragonsrus@btinternet.com

RFC Penarth Phil Parry 029 2070 9262
RFC Sili Sarah Rudeforth  
Clwb Athletau Harriers y Barri a'r Fro Fred Malkin 07889 363041
Clwb Golff Brynhill  Duncan Prior a Helena Coombs 01446 720277
Clwb Athletau Gwesty'r Vale Mandy Bolton 01443 665817
Invasion Games Gwesty'r Vale Emma 01443 665817
Nifty Kids Foula Evans a Nikki Varney

07790 133025

ncvarney@smjones.n 

Dragon Sport