Hyfforddiant Chwaraeon

Hyfforddiant a chefnogaeth i bobl ifanc â diddordeb mewn arweinyddiaeth hyfforddi a chwaraeon ym Mro Morgannwg.

 

Un o’r prif flaenoriaethau a nodir yng Nghynllun Chwaraeon y Fro yw meithrin gweithlu chwaraeon gwybodus a brwdfrydig. Rydyn ni wedi datblygu a gweithredu nifer o gynlluniau er mwyn cyflawni hyn.

 

 

Kids playing football

Hyfforddwyr y Dyfodol

Mae cynllun Hyfforddwyr y Dyfodol yn rhan o raglen gwaddol y Gemau Olympaidd Bro Morgannwg i ysbrydoli cenhedlaeth o athletwyr a hyfforddwyr.

 

Mae’r cynllun yn agored i bobl ifanc 16–19 oed ym Mro Morgannwg. Ei nod yw darparu cyflwyniad i hyfforddiant a gwirfoddoli ym meysydd chwaraeon, dawns a gweithgareddau corfforol eraill, drwy gynnig hyfforddiant a phrofiad ymarferol mewn ysgolion ac yn y gymuned. 

 

Hyfforddwyr y Dyfodol

Kids playing hockey

Nodweddion Llysgenhadon Ifanc Aur

  • Perfformwyr talentog a/neu arweinwyr a gwirfoddolwyr ymroddedig
  • Gosod esiampl i gyd-ddisgyblion yn eich ysgol
  • Medru cyfathrebu â phobl ifanc ac oedolion
  • Meddu ar agwedd bositif

Llysgenhadon Ifanc